• کابینۀ شخصی

EURUSD H1 در آستانه ی تست استقامتی کف بازار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی مقاله ی قبلی، در پی نفوذ خط SMA-5، به خط EMA-200 (H1) و سطح 1.1673، با افزایش تصحیحاتی نرخ یورو – دلار، برخورد نمودیم. افزایش تصحیحاتی (موقت)، تا مقاومت هدفی 1.1744 نموداری ادامه یافت. اما در پی برخورد با این سطح و خروج مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از محدوده ی اشباع خرید، با ادامه یابی گرایش افقی نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایش افقی 1.1790–1.1574، برخورد نمودیم. علاوه بر این نوسان سازی خطوط شاخص نوسان گر نمودار 24 ساعته در حوالی %50 اشباع بازار، مبنی بر ادامه یابی کانال افقی بوده.

افت آتی نرخ گذاری ها، تحت فشار خط SMA-5 (H1) و سطح 1.1550، می تواند با ادامه یابی گرایش نزولی کوتاه مدت یورو، همراه گردد. خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic، از محدوده ی اشباع فروش، احتمال بروز افزایش تصحیحاتی نرخ یورو – دلار را، افزایش خواهد نمود. بازگشت نرخ گذاری ها در پی برخورد با سطوح پشتیبانی 1.1550 و یا 1.1526، احتمال شکل گیری افزایش موقت نرخ یورو را، تا سطح مقاومت 1.1610 نموداری نیز، افزایش خواهد نمود. بر فراز این سطح با عبور مقاومت خط EMA-200 (H1) و ابر های شاخص ایچیموکو نمودار 4 ساعته، برخورد خواهیم نمود.

نزیک شدن فعلی نرخ گذاری ها، به مرز پایینی کانال افزایش های 2 ساله ی این جفت ارزی، احتمال  افت نرخ آتی این جفت ارزی را، در چشم اندازی میان مدت، افزایش می نماید. این افت از آپریل سال جاری آغاز یافته و به منظور معین نمودن گرایش آتی نرخ گذاری ها، می بایست به رفتار نرخ گذاری ها، در حوالی سطح آینه ای و هیجانی 1.1500 نموداری، توجه نمود.

شکست این پشتیبانی می تواند با افول بیشتر نرخ یورو همراه گردد. اما در صورت بازگشت نرخ گذاری ها از پشتیبانی مربوطه، می توان با ادامه یابی گرایش افقی مابعد نرخ گذاری های این جفت ارزی، برخورد نمود. همراه با خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته از محدوده ی اشباع فروش، می توان با شکل گیری سناریوی یاد شده، برخورد نمود.

ورود اخیر خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته، به محدوده ی اشباع فروش، مبنی بر ادامه یابی گرایش افولی نرخ یورو، در چشم اندازی بلند مدت بوده، که در صورت شکست پشتیبانی 1.1500، می تواند با بر عمق افت آتی این جفت ارزی بیافزاید. چنین افتی می تواند تا سطوح 1.1400-1.1300 نیز، ادامه یابد.

خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته از محدوده ی اشباع خرید، احتمال شکل گیری افزایش تصحیحاتی نرخ این جفت ارزی را، در آینده ای میان مدت، افزایش خواهد نمود. این افزایش می تواند تا مقاومت خط SMA-5 (D1) و بازه ی نرخی 1.1600–1.1650. نیز، ادامه یابد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.1570، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.1550، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.1700
 • 3 مقاومت: 1.1645
 • 2 مقاومت: 1.1610
 • 1 مقاومت: 1.1570
 •  نرخ کنون: 1.1558
 • 1 پشتیبانی: 1.1550
 • 2 پشتیبانی: 1.1500
 • 3 پشتیبانی: 1.1400
 • 4 پشتیبانی: 1.1300

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.