• کابینۀ شخصی

EURUSD H4 آیا نرخ گذاری ها افزایش خواهند یافت؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی اخیر، تحت فشار خط SMA-5 (H4) و در پی نفوذ نرخ گذاری ها، به بازه ی نرخی 1.2150–1.2100 و خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی ژانویه ی 2017، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %20 اشباع فروش، نرخ گذاری ها به میزان 330 نقطه و تا پشتیبانی سطح 1.2000 نموداری، سقوط نمودند. شکسته شدن این پشتیبانی، با شکل گیری کانال گرایش های افقی 1.1820–1.2000، در کف بازار، همراه گردیده است.

نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %20 اشباع فروش، به موازات نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح مینیموم موضعی 1.1890، که با سطح %38.2 شبکه ی فیبوناچی نیز، هم سطح می باشد، می تواند با تقویت یابی گرایش های افولی این جفت ارزی، در چهار چوب کانال گرایش های افقی 1.1820–1.2000، همراه گردد. اما نفوذ نرخ گذاری ها، به پشتیبانی 1.1820، روند کاهشی را شدت بخشیده و منجر به دست یابی نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی 1.1700 نموداری، خواهد شد.

در صورت دور شدن خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع فروش، به سمت %50 اشباع بازار، می توان با ادامه یابی تحرکات افقی و افزایش ابهام بازار نیز، برخورد نمود. اما نفوذ خطوط این شاخص نوسان گر، بالا تر از %80 اشباع خرید، می تواند با وسیع تر شدن افزایش های تصحیحاتی یورو، تا مقاومت خط EMA-200 (H4) و سطح 1.2100، همراه گردد.

با توجه به نمودار 24 ساعته، می توان با افزایش یابی ظرفیت صعودی نرخ گذاری های این جفت ارزی، در چشم اندازی میان مدت، برخورد نمود. نفوذ اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، بالا تر از %20 اشباع فروش این، به موازات تحکیمات آتی نرخ گذاری ها، بر فراز خط SMA-5 (D1)، احتمال رشد آتی نرخ یورو را، افزایش می نماید.  اما تا قبل از شکسته شدن خط شانه ی الگوی انعکاس گرایشی اخیرا یافت شده ی (سر و شانه) در کف بازار، می توان با ادامه یابی افت ها و هم چنین گرایش های افقی و فلت نیز، برخورد نمود.

این خط شانه، به موازات سطح مقاومت 1.2000 نموداری استقرار داشته و تحکیمات نرخ گذاری ها بر فراز این سطح، به موازات نفوذ خط SMA-5 (D1)، به خط EMA-200 (D1) و نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، بالا تر از %80 اشباع خرید، می تواند با وسیع تر شدن ضربان تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا مقاومت 1.2100 نموداری نیز، همراه گردد. این سطح همان ارتفاع کپی شده ی الگوی گرایشی دیر تر یاد شده، به شمار می آید.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به پشتیبانی 1.1820 نموداری، تحت فشار خط SMA-5 (D1)، می توان با تقویت یابی گرایش های نزولی 19 آپریل، برخورد نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.1940، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.1890، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:1.2300
 • 3 مقاومت:1.2100
 • 2 مقاومت:1.2000
 • 1 مقاومت:1.1940
 •  نرخ کنونی: 1.1916
 • 1 پشتیبانی:  1.1890
 • 2 پشتیبانی:  1.1820
 • 3 پشتیبانی:  1.1700
 • 4 پشتیبانی:  1.1500

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.