• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار ارز به تاریخ ۲۰.۰۷.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا- سطح بی کاری
ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا- تغییر تعداد افراد شاغل
ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا- اشتغال پاره وقت
در روز پنج شنبه به تاریخ ۲۰ جولای گزارش مربوط به اوضاع بازر کار در استرالیا منتشر خواهد شد. کاهش آتی نرخ رشد بی کاری، می تواند به عنوان پشتیبان مناسبی به منظور تحکیم نرخ واحد ارزی این کشور به حساب آید. همچنین لازم به ذکر است، که افزایش امکان پذیز نرخ رشد بی کاری، پس از کاهش پرشتاب اخیرش، می تواند باعث کاهش تمایلات سرمایه گذاران به منظور انجام معاملات از طریق این واحد ارزی شود. علاوه بر این به یاد داشته باشید، که در هنگام نشر گزارش های مربوطه، شاهد افزایش میزان فعالیت های معاملاتی این واحد ارزی خواهیم بود. 
واحد ارزی ین ژاپن- داده های مربوط به نتایج نشست سران بانک مرکزی ژاپن در رابطه با درصد نرخ بهره ی بانکی در این کشور
واحد ارزی ین ژاپن- نرخ رشد سالیانه ی ذخایر مالی 
واحد ارزی ین ژاپن- تفسیرات مربوط به سیاست های وامی و مالی
ساعت ۰۹:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن- مصاحبه ی مطبوعاتی از سران بانک مرکزی ژاپن
متاسفانه زمان معینی مبنی برساعت دقیق انتشار نتایج  نشست سران بانک مرکزی ژاپن در رابطه با درصد نرخ بهره ی بانکی در این کشور، در دسترس نمی باشد. هر چند که همانند اوقات پیشین، نشر گزارش مربوطه، تا قبل از گشایش جلسات معاملاتی پلتفورم اروپا به وقوع خواهد پیوست. با محاسبه ی احتمال نا ممکن بروز تغییرات در متن درصد نرخ بهره ی بانکی، تمرکز تمام و کمال بازرگانان به نتایج مصاحبه ی مطبوعاتی بعد از این نشست بوده که به ساعت ۰۹:۳۰ و به وقت موسکو برگزار خواهد گشت. در حین بیان تفسیرات نتایج رأی گیری در رابطه با انتخاب میزان درصد بهره ی بانکی ژاپن، احتمال افزایش نوسان های نرخ واحد ارزی ین ژاپن موجود می باشد.
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- میزان تغییرات در حجم خرده فروشی با محاسبه ی هزینه ی سوخت به منظور حمل و نقل
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- میزان تغییرات در حجم خرده فروشی بدون محاسبه ی هزینه ی سوخت به منظور حمل و نقل
همچنین خواهشمند جلب توجه بازرگانان به داده های مربوط به میزان تغییرات در حجم خرده فروشی، همراه با و حتی بدون محاسبه ی هزینه ی سوخت به منظور حمل و نقل،
 که در تی اجرای جلسات معاملاتی پلتفورم اروپا انتشار خواهد یافت نیز، می باشم. کاهش آتی میزان داده های یاد شده، تأثیری منفی بر نرخ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا خواهد گذاشت. به این معنی، که در صورت دریافت داده های مبهم و یا تضعیف کننده ی مربوطه، امکان کاهش تمایل بازرگانان به این واحد ارزی موجود می باشد. هر چند که متخصصین صاحب نظر، پس از ارزیابی گزارش های Bloomberg، معتقد بر روند مثبت و تأثیر بهینه ی گرایش آتی نرخ داده های موجود، می باشند. 
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- مصاحبه ی مطبوعاتی از بانک مرکزی اروپا
همان طور که حدس می زنید، نشر آتی گزارش نشست سران بانک مرکزی اروپا در رابطه با نتایج رأی گیری هیات این بانک برای انتخاب نرخ درصد بهره ی اصلی بانک اروپا، از درجه ی اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. با این حال، احتمال ایجاد تغییرات در متن نرخ درصد بهره بانکی و یا حتی درصد بهره ی وام، در پی نشست آتی، بسیار ناچیز می باشد. بدین سبب تمرکز اکثریت بازار به تفسیرات ممکنی که پس از بیان نتایج نشست ابلاغ خواهند شد، بیشتر خواهد بود. بیانیه ی رئیس بانک مرکزی اروپا، آقای ماریو دراگی که مبنی بر تمایل ایشان به منظور ایجاد تغییر مسیر در متن سیاست های مالی کنونی این بانک، از بستری بیش از حد ساده به مسیری متعادل تر می بوده، می تواند باعث تحکیم نرخ یورو و رشد آتی این واحد ارزی گردد. هر چند که تنها با تشخیص میزان کمی از احتیاط در لحن ایشان، تمایل بازرگانان از سرمایه گذاری با استفاده از یورو کاهش خواهد یافت. 
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های سیستم ذخایر فدرال FRS فیلادلفیا در رابطه با شاخص تولیدات این کشور
و همزمان با بازگشایی جلسات معاملاتی پلتفورم آمریکا، خواهشمند جلب توجه بازرگانان به داده های سیستم ذخایر فدرال FRS فیلادلفیا در رابطه با شاخص تولیدات در ایالات متحده می باشم. رشد نرخ این داده، مخصوصا در صورت بیشتر بودن میزان این شاخص از معیارهای موجود در بازار، باعث تحکیم نرخ واحد ارزی دلار ایالات متحده خواهد شد. هرچند که شاخص میزان درخواست نامه های اولیه ی ارسال شده به منظور دریافت بیمه ی ایام بی کاری، داده ای با درجه ی اهمیتی بالاتری به حساب آمده و دارای تأثیر چشمگیرتری خواهد بود. 
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- تعداد درخواست نامه های اولیه ی ارسال شده به منظور دریافت بیمه ی ایام بی کاری
در صورت بروز تغییرات در میزان این داده، بیش از ۱۵-۱۰ هزار عدد، می توان شاهد اعمال تأثیری بلقوه بر سطح فعالیت های معاملاتی واحد ارزی دلار ایالات متحده بود.علاوه بر این لازم به ذکر است، که در صورت کمبود میزان تغیرات بیشتر از ۲ هزار عدد، تأثیرات ممکن داده ی مربوطه، از سوی بازار، به احتمال زیاد رد خواهد شد.