• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار ارز به تاریخ ۲۷.۰۷.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در روز پنجشنبه به تاریخ ۲۷ جولای، مواجه با کمبود پس زمینه خبری می باشیم و به همین دلیل، نرخ فعالیت های معاملاتی ابزار مالی اصلی بازار، می تواند بسیار پایین تر از نرخ کنونی خود اسکان نماید. با توجه به شرایط کنونی و نبود داده های آماری کلان، اکثر بازرگانان به چگونگی ارزیابی تکنیکی-نموداری توجه خواهند نمود.
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- تغییرات شاخص عرضه ی پول M3 (ماه ژوئن)
در طول گذر جلسات معاملاتی اروپا، منتظر نشر داده های مربوط به تغییرات شاخص عرضه ی پول M3 در اروپا خواهیم بود. همواره می بایست توجه قابل ملاحظه ای به  تغییرات شاخص مورد نظر نمود. در صورت کم بودن نرخ تغییرات داده ی مورد نظر، می توان با نفی اکثریت بازار از محاسبه ی این داده به منظور اجرای معاملات، مواجه شد. همچنین در صورت ایجاد تغییرات نرخی این شاخص و دور شدنش از محدوده ی نرخی کنونی، شاهد افزایش سریع نوسان های شاخص واحد ارزی یورو و فعالیت های تجاری این واحد ارزی در بازار خواهیم شد.
۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده-  تغیر حجم سفارش ها به منظور خرید کالا های با دوام
۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده-  تراز تجاری فرامرزی کالا
همراه با بازگشایی بانک ها در سراسر ایالات متحده، منتظر نشر داده های مربوط به تغیر حجم سفارش ها به منظور خرید کالا های با دوام در این کشور، خواهیم بود
هرچند که واکنش بازار به چنین داده هایی، چندان جدی نبوده، کاهش سیستماتیک حجم سفارش ها، باعث کاهش سریع رشد اقتصادی و همچنین محبوبیت واحد ارزی دلار نیز خواهد گردید. همان طور که نرخ کاهش شاخص مورد نظر دچار روندی مداوم می باشد، ادامه دار بودن این روند، باعث بروز فشار طولانی مدتی بر نرخ دلار ایالات متحده خواهد گشت. در حال حاضر، تخمین متخصصین مبنی بر، رشد آتی این شاخص به میزان ٪۳.۵ (ماهانه) و ٪۰.۴ (سالانه)، باعث دلگرمی خریداران این واحد ارزی گشته است. اثبات و یا افزایش آتی نرخ این شاخص تأثیر، مسلم و مثبتی بر تحکیم نرخ دلار خواهد نمود. 
در همین حال، شاهد نشر داده های مربوط به شاخص تراز تجاری فرامرزی کالا نیز خواهیم بود. این شاخص دارای تأثیری نه چندان افزون، بر واحد ارزی دلار می باشد. هرچند که دور شدن نرخ این شاخص از نرخ کنون ی اش، همراه با افزایش آتی نوسان های تجاری دلار ایالات متحده خواهد بود.