• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۶.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیاـ تغییرات دوره ای تعداد بیمه های دریافت شده ی ایام بی کاری در ماه جولای
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- سطح بی کاری (ژوئن)
در وهله ی اول خواهشمند جلب توجه اکثریت به داده های ماه جولای، در رابطه با تغییرات دوره ای تعداد بیمه های دریافت شده ی ایام بی کاری در بریتانیا، می باشم. همچنین یادآورم، که شرایط موجود در بازار کار این کشور همواره رو به بهبودی بوده و بدین سبب همراه با رشد شاخص های مشاغل، با تحکیم ارزی پوند استرلینگ نیز رو به رو خواهیم گشت. 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- داده های سه ماه دوم سال، در رابطه با تغییرات میزان تولیدات ناخالص داخلی 
در پی انتشار داده های مهم مربوط به شرایط اقتصادی بریتانیا، با نشر گزارش مربوط به چگونگی تغییرات اخیر اقتصادی و سرعت رشد اتحادیه اروپا، مواجه خواهیم شد. با وجود این، که بازنگری و محاسبه ی دوباره ی داده های اخیر اقتصادی، توان ایجاد تغییرات بلقوه ای در معاملات آتی واحدهای ارزی مربوطه را داراست، در صورت تکرار داده های قبلی و یا تثبیت شان، احتمال نفی داده های آتی از سوی اعضای بازار افزون خواهد گشت.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های ماه جولای در رابطه با، تعداد جواز صادره، به منظور گسترش ساخت و ساز
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های ماه جولای، مربوط به تعداد پایه ریزی های ساختمانی انجام گرفته
ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- نشر گزارش مربوط به نشست ماه جولای سران سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی آمریکا، توجه اکثریت به چگونگی داده های در پیش رو، در رابطه با شرایط حوزه ی ساخت و ساز در ایالات متحده معطوف خواهد گشت. رشد امکان پذیر داده های مورد نظر، توان پشتیبانی و تحکیم نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده را دارا می باشند. همچنین یادآورم، که ساعت ۲۱:۰۰ به وقت موسکو، با انتشار پروتکل آخرین نشست سران سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده مواجه خواهیم شد. از نظر تجربی، نشر داده ی مورد نظر، همواره با افزایش فعالیت های معاملاتی واحد ارزی دلار ایالات متحده همراه می باشد
.