• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۷.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- تغییرات حجم خرده فروشی با حساب هزینه ی حمل و نقل (جولای)
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- تغییرات حجم خرده فروشی بدون حساب هزینه ی حمل و نقل (جولای)
در حین جلسات معاملاتی اروپا، با انتشار داده های ماه جولای در رابطه با تغییرات حجم خرده فروشی در سطح بریتانیا مواجه خواهیم شد. رشد میزان داده ی مورد نظر، با تحکیم نرخی واحد ارزی پوند همراه خواهد بود. همچنین در صورت افت نرخ داده ی مربوطه، امکان کاهش ارزی پوند نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به مصاحبه ی اخیر با اقتصاددانان Bloomberg، نرخ داده ی مد نظر در طول ماه جولای کاهش یافته است.

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص بهای مصرف کننده (جولای)
ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص پایه ای بهای مصرف کننده (جولای)
کمی دیرتر، با انتشار داده های اتحادیه ی اروپا در رابطه با تغییرات نرخ تورم در منطقه، رو به رو خواهیم شد. یادآورم، که انتشارات مورد نظر نهایی می باشند و تنها بازنگری دوباره ی داده های ماقبل این شاخص، توان ایجاد تغییرات بلقوه ای در نرخ فعالیت های معاملاتی واحد ارزی یورو را، دارا می باشد. در صورت ضعیف  تر جلوه نمودن داده های نهایی از محتویات گزارش های اولیه ی این شاخص، با افت آتی واحد ارزی یورو، رو به رو خواهیم شد. 
ساعت ۱۴:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- انتشار نتایج نشست سران بانک مرکزی اروپا در رابطه با چگونگی تصمیمات مربوط به سیاست گذاری های مالی (جولای)
داده ی مورد نظر از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار بوده و بدون در نظر گرفتن تأخیر نشر این داده به مدت ۴ هفته پس از وقوع این نشست، تجدید تصمیمات تنظیم گر مالی و تغییر مسیر راهبردی بازرگانان ارزی در آینده ای نزدیک امکان پذیر خواهد بود.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- تغییر حجم حمل و نقل صنایع (ژوئن)
همراه با آغاز جلسات معاملاتی آمریکا، با نشر گزارش مربوط به تغییرات حجم معاملات با استفاده از اوراق بهادار خارجی در سطح کانادا مواجه خواهیم شد. افزایش حجم داده ی مورد بررسی، باعث افزایش نرخ واحد ارزی این کشور خواهد گردید. همان طور، که در صورت افزایش حجم معاملات، توسط اوراق بهدار به دست سرمایه گذاران برون مرزی، با افزایش سطح درخواست خرید دلار کانادا مواجه خواهیم شد.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- تعداد درخواست نامه های تازه، به منظور دریافت بیمه ی بی کاری (آگوست)
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده-شاخص تولیداتی سیستم ذخایر فدرال فیلادلفیا (آگوست)
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- ضریب قدرت بارگیری تولیدات (جولای)
و اما در رابطه با چگونگی داده های آمار اقتصادی ایالات متحده. در وهله ی اول به بررسی داده های ماه آگوست شاخص تولیداتی سیستم ذخایر فدرال فیلادلفیا می پردازیم. با توجه به تأثیرگیری شدید واحد ارزی دلار از چگونگی نوسان های شاخص مربوطه، در صورت رشد آتی داده های این شاخص با افزایش نرخ دلار ایالات متحده رو به رو خواهیم شد. هرچند، که با توجه به افزایش داده ی اخیر این شاخص، گمان بر کاهش یافتن تصحیحاتی شاخص مورد بررسی در طی ماه آگوست می باشد. به همین دلیل، خواستار جلب توجه بازرگانان به گزارش مربوط به چگونگی داده های ماه جولای ضریب قدرت بارگیری تولیدات و همچنین حجم کلی تولیدات صنعتی در این کشور نیز، می باشم. افزایش حجم داده های پیشتر یاد شده، با تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده همراه خواهند بود.