• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۱.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

یادآورم، که پیش زمینه ی خبری دوشنبه بسیار کمرنگ بوده و به همین دلیل نیز، خواستار جلب توجه بازرگانان به داده های کلان اقتصادی و چگونگی روند سیاسی جاری در سطح جهان، می باشم. همچنین لازم به ذکر است، که شرایط متشنج کنونی آمریکا نیز، می تواند سبب کاهش نرخ واحد ارزی این کشور گردد. 
ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان- گزارش ماهانه ی Bundesbank (آگوست)
داده های مد نظر این بانک، در رابطه با چگونگی پیش بینی های آتی و تغییرات اخیر اقتصادی در سطح این کشور، خواهد بود. هرچند، که واکنش بازرگانان به چگونگی گزارش مورد نظر، چندان چشمگیر نخواهد بود.
ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا- داده های ماه ژوئن، در رابطه باحجم عمده فروشی
با توجه به کم اهمیت بودن داده ی مربوطه و در صورت فقدان تام داده های اقتصادی دیگر، امکان نفی این داده از سوی اعضای بازار، افزون تر خواهد گشت. از نظر کلی و در طول این روز معاملاتی، انتظار بر کاهش میزان فعالیت های معاملاتی در سطح بازار بوده و ادامه دار بودن چنین روندی، تنها در صورت عدم دریافت داده های سیاسی مربوط به تشنجات اخیر، میسر خواهد گشت.