• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۳.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۰۰ فرانسه، ساعت ۱۰:۳۰ آلمان، ساعت ۱۱:۰۰ اتحادیه ی اروپا
واحد ارزی یورو- شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات (آگوست)
واحد ارزی یورو- شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات (آگوست)
واحد ارزی یورو- شاخص مشتق PMI (آگوست)
همراه با گذر جلسات معاملاتی اروپا، با انتشار چندی از شاخص های PMI حوزه ی خدمات، تولیدات و شاخص های مشتق مربوط به مناطق مختلف اتحادیه ی اروپا، رو به رو خواهیم شد. از نظر کلی اکثریت داده های مربوط به آلمان فرانسه و اتحادیه ی اروپا از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار می باشند. با توجه به کاهش اخیر سطح چندی از شاخص های مورد نظر، احتمال افت ارزی یورو در آینده، افزون خواهد گشت.  چرا که کاهش داده های مربوطه سبب افت کوتاه مدت نخواهند گشت، بلکه همراه با ایجاد فشاری مزمن بر واحد ارزی این منطقه خواهد بود. بدین سبب نیز، همراه با کاهش شاخص های یاد شده، کاهش سطح تمایل سرمایه گذاران به منظور معامله با واحد ارزی یورو نیز، مبرم خواهد بود. 
ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- سخن رانی ماه آگوست رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی
سخن رانی مربوطه در شهر لینداو آلمان ودر حین بازگشایی ششمین همایش علوم اقتصادی، به انجام خواهد رسد.

ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات (آگوست)
ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص PMI حوزه ی خدمات (آگوست)
ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص مشتق PMI (آگوست)
شاخص های مربوط به چگونگی شرایط کسب وکار در حوزه های مختلف ایالات متحده نیز، منتشر خواهند گشت. اما عطف توجه اکثریت به چگونگی داده های این شاخص، در رابطه با حوزه ی تولیدات، افزون خواهد بود. در طول ماه جولای شاهد رشد سریع سطح این شاخص، پس از کاهشی طولانی بوده ایم و در صورت ادامه یافتن چنین روندی، تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده، امکان پذیر خواهند گشت.
ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های ماه جولای در رابطه با حجم فروش مسکن در سطح بازار اولیه
توجه به چگونگی داده های آتی این شاخص نیز، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. چرا که بیشتر بودن آخرین داده ها از داده های ماقبل شاخص مربوطه، سبب افزایش نرخ دلار ایالات متحده خواهد شد. 
ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های ماه آگوست در رابطه باحجم نفت خام از وزارت انرژی ایالات متحده
کاهش قابل وقوع حجم تولیدات نفت خوام، سبب کاهش سطح عرضه ی این دارایی و افزون گردیدن نرخ نفت خام در سطح بازار خواهد گردید. همچنین خاطرنشانم، که کاهش های ناگهانی تولیدات دارایی مربوطه، می توانند با کاهش نرخ نفت خام و افزایش سطح عرضه اش در سطح بازار همراه گردد.