• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۱.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۵۰ واحد ارزی یورو فرانسه- شاخص کسب و کار حوزه ی تولیداتی (آگوست)
ساعت ۱۰:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان- شاخص کسب و کار حوزه ی تولیداتی (آگوست)
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا-  شاخص کسب و کار حوزه ی تولیداتی (آگوست)
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی اروپا، شاهد نشر آمار اقتصادی کلان مناطق مختلفی از اتحادیه ی اروپا، که از تأثیرات چشم گیری برخوردارند، در رابطه با تغییرات ماه آگوست شاخص کسب و کار حوزه ی تولیداتی، خواهیم بود. افزایش سطح شاخص های یاد شده، با تحکیمات ارزی نرخ یورو، همراه خواهند بود. همچنین یادآورم، که شرایط کلی تغییرات این شاخص، از نرخ رشد متوسط اما مثبتی، برخوردار می باشد. با این وجود، کاهش احتمالی، می تواند باعث تضعیف و بروز فشار نرخی بر واحد ارزی یورو، گردد. 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- شاخص کسب و کار حوزه ی تولیداتی (آگوست)
بریتانیا نیز، در رابطه با چگونگی تغییرات ماه اگوست این شاخص ، به انتشار گزارش آماری خواهد پرداخت. کاهش این شاخص، بیشتر از ۵۵pips، می تواند سبب تضعیف تمایلات بازرگانان، به منظور سرمایه گذاری با استفاده از این دارایی، گردد. با این وجود، رشد احتمالی نیز،‌ توان تحکیم بخشی به گرایش صعودی نرخ پوند را، دارا می باشد.   

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- سطح بی کاری (آگوست)
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- تغییر جمعیت شاغل، در حوزه های غیر کشاورزی (آگوست)
کاهش سطح بی کاری همراه با افزایش موقعیت های شغلی، به عنوان پشتیبانی بلقوه از افزایش های آتی واحد ارزی دلار به شمار خواهد آمد. افزایش شاخص موقعیت های شغلی، بیشتر از سطح ۲۰۰ هزار، دارای تأثیراتی مثبت، به منظور پشتیبانی از شرایط اقتصادی منطقه را، دارا خواهد بود. بدین ترتیب نیز، حتی در صورت بروز رشد نه چندان افزون، تحکیمات نرخی دلار، گرایش صعودی میان مدتش، تضمین خواهد بود. با این حال، طبق تخمین اقتصاددانان در رابطه با احتمال پذیر بودن کاهش سطح موقعیت های شغلی تا سطح ۱۸۰ هزار، تضعیف نرخی این واحد ارزی امکان پذیر خواهد بود. 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص تولیداتی ISM (آگوست)
ساعت ۱۷:۰۰  واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص تمایلات مصرف کننده، از دانشگاه میشیگان (آگوست)
 اخبار این هفته با گزارش چگونگی داده های ماه آگوست شاخص کسب وکار و سطح تمایلات مصرف کننده، از دانشگاه میشیگان ایالات متحده، اتمام خواهد یافت. در صورت افزایش داده های مربوطه، هم زمان با بهبودی شرایط موجود در بازار کار منطقه، تحکیمات آتی نرخ این واحد ارزی، افزون خواهد بود. همچنین یادآورم، که در حین انتشار داده های مورد نظر، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی دلار ایالات متحده در سطح بازار، مواجه خواهیم شد.