• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۵.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۷:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا- تصمیمات ماه سپتامبر بانک مرکزی استرالیا، در رابطه با چگونگی تنظیمات نرخ بهره
ساعت ۰۷:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا-  تصمیمات ماه سپتامبر بانک مرکزی استرالیا، در رابطه با چگونگی تنظیمات نرخ پایه ای بهره
در روز سه شنبه، با نشر داده های اقتصادی بیشتری رو به رو می باشیم و همراه با گذر جلسات معاملاتی اوقیانوس آرام، با یکی از مهم ترین عوامل محرک فعالیت های معاملاتی دلار استرالیا، مبنی بر چگونگی تنظیمات نرخ بهره به دست سران بانک مرکزی این کشور، مواجه خواهیم شد. با این وجود و با احتمال عدم بروز تغییرات، در متن نرخ پایه ای بهره ی بانکی استرالیا، توجه اکثریت بازار به بیانیه ی الحاقی و توصیفات ما بعد سران بانک مرکزی، پس از انتشار داده های مربوطه معطوف خواهد گشت. با توجه به شواهد کلیدی، احتمال افزایش فعالیت های معاملاتی واحد ارزی دلار استرالیا در طول روز، افزون خواهد بود. 

ساعت ۱۰:۵۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص PMI حوزه ی خدمات (آگوست)
ساعت ۱۰:۵۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق PMI (آگوست)
ساعت ۱۰:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان- شاخص PMI حوزه ی خدمات (آگوست)
ساعت ۱۰:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان- شاخص مشتق PMI (آگوست)
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص PMI حوزه ی خدمات (آگوست)
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص مشتق PMI (آگوست)
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی اروپا، توجه تان را، به چگونگی انتشارات آمار های کلان اقتصادی در پیش رو، از مناطق مختلف اتحادیه ی اروپا جلب می نمایم. داده های مورد نظر از قبیل آمار ماه آگوست شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات و شاخص مشتق PMI فرانسه، آلمان و اتحادیه ی اروپا در کل، خواهند بود. افزایش سطح داده های مربوطه، سبب تحکیمات ارزی واحد ارزی یگانه ی اتحادیه ی اروپا خواهد گردید. ولی با توجه به تحرکات اخیرا منفی شاخص های یاد شده، در صورت ادامه یابی چنین روندی، با افت و فروش همه گیره ی یورو مواجه خواهیم شد.

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا-  شاخص PMI حوزه ی خدمات (آگوست)
 ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- شاخص مشتق PMI (آگوست) 
بریتانیا نیز، در رابطه با چگونگی تغییرات اخیر سطح کسب و کار حوزه ی خدمات و تغییرات سطح شاخص مشتق PMI، به انتشار داده های آماری مربوطه خواهد پرداخت. در صورت رشد سطح داده های مربوطه، با تحکیمات نرخی کوتاه مدتی از واحد ارزی پوند استرلینگ مواجه خواهیم شد. با وجود اینکه، حتی در صورت بروز لغزشی نه چندان بلقوه در میزان شاخص های یاد شده، در مقایسه با داده های ماقبل شان، عدم پذیرش تأثیرات آخرین آمار به دست بازار، امکان پذیر جلوه خواهد نمود.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- تغییرات حجم سفارش های تولیداتی
همراه با آغاز جلسات معاملاتی آمریکا، با انتشار داده های ماه جولای، در رابطه با چگونگی تغییرات حجم سفارش های تولیداتی در ایالات متحده، رو به رو خواهیم شد. رشد سطح داده ی مربوطه، توان بروز تأثیرات مفیدی بر گرایش های آتی نرخ گذاری های دلار این کشور را، دارا می باشد. با این حال و با توجه به تجربیات، نفی تأثیرات این داده از سوی بازار، امری قابل وقوع، به حساب می آید. به همین دلیل نیز، تنها در صورت بروز جهشی بلقوه در حجم شاخص مورد نظر، افزایش سطح فعالیت های معاملاتی واحد ارزی دلار ایالات متحده، میسر خواهد گردید.

واحد ارزی دلار نیوزلند- تغییرات شاخص جهانی بهای محصولات لبنیاتی
و اما همراه با اتمام جلسات معاملاتی آمریکا، با نشر داده های مربوط به چگونگی سطح تغییرات نرخ جهانی محصولات لبنیاتی از نیوزلند، مواجه خواهیم شد. همان گونه، که صادرات محصولات لبنیاتی نیوزلند، بخش عمده ای از حجم کلی صادرات این کشور را احاطه نموده است، در صورت رشد داده های در پیش رو، با تأثیرات نرخی مثبتی بر واحد ارزی این کشور، رو به رو خواهیم شد.

همچنین می بایست به چگونگی توصیفات و سخن رانی های در پیش روی روسای بانک های بزرگ جهانی، در طول این روز نیز، توجه نمود.
ساعت ۲۱:۱۰ واحد ارزی دلار استرالیا- سخنرانی فیلیپ لاو، رئیس بانک مرکزی استرالیا (سپتامبر)
ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی دلار ایلات متحده- سخن رانی عضو گروه FOMC، لایونل براینارد (سپتامبر)
ساعت ۲۰:۱۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- سخن رانی عضو گروه FOMC، نیل کاشکاری (سپتامبر)