• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۲.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

حجم پیش زمینه ی خبری امروز، چندان افزون نبوده و توجه اکثریت بازار به نشر داده های مربوط به نرخ تورم بریتانیا در طی گذر جلسات معاملاتی اروپا و داده های مربوط به درصد کسری نیرو های کاری ایالات متحده، در طی گذر جلسات معاملاتی آمریکا، معطوف خواهد گشت. 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- شاخص بهای مصرف کننده (آگوست)
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- شاخص پایه ای بهای مصرف کننده (آگوست)
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- شاخص بهای خرده فروشی
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- شاخص بهای خریداران حوزه ی تولیدات.
انتشار داده های مربوط به نرخ تورم در بریتانیا، توان ابراز تأثیرات عمیقی بر واحد ارزی پوند استرلینگ را، دارا می باشد. همچنین خاطر نشان هستم، که شاخص سالیانه ی تورم در بریتانیا، در حال حاضر مستقر در یکی بالاترین سطوح ممکن بوده، ولی در طی دو ماه اخیر، با کاهش سریع نرخ این شاخص رو به رو بوده ایم. به همین دلیل نیز، افزایش نرخ فشار های فعلی، بر رشد تورم در آینده ای نزدیک، می تواند سبب همه گیره نمودن فروش این واحد ارزی در سطح بازار گردد. با این حال، رشد سطح تورم در این کشور، افزایش سطح پشتیبانی از تحکیمات کم و بیش پوند استرلینگ را نیز، همراه خواهد داشت. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داد های آژانس آماری اشتغال، در رابطه با تغییرات اخیر میزان کلی شرایط شغلی و کسری دوره ای نیرو های کاری (جولای)
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی آمریکا، با داد های آژانس آماری اشتغال، در رابطه با تغییرات اخیر میزان کلی شرایط شغلی و کسری دوره ای نیرو های کاری ماه جولای در ایالات متحده، مواجه خواهیم شد. همواره یاد آورم، که به دلیل افزایش غیر قابل منتظره و افزون سطح داده های مورد نظر در طی ماه ژوئن، احتمال بروز کاهش های تصحیحاتی سطح داده های ماه جولای این آمار، موجود می باشد. از نظر کلی، رشد آتی سطح آمار مربوطه، با ابراز تأثیرات مثبتی بر نرخ واحد ارزی دلار ایالات متحده همراه خواهد بود. با این وجود و با توجه به آزمایشی بودن انتشارات داده های یاد شده، می توان با انکار اکثریت بازار و افزایش نه چندان سطح فعالیت های معاملاتی این جفت ارزی در پی نشر آمار مورد نظر، رو به رو گشت. لازم به ذکر است، که در صورت تثبیت سطح تجدید یافته ی داده ی مورد نظر، بیشتر از ۶ هزار عدد، با تحکیمات نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده، مواجه خواهیم شد.