• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۹.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار، از دانشکده ی ZEW (سپتامبر)
ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان-  شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار، از دانشکده ی ZEW (سپتامبر)
ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص شرایط جاری از دانشکده ی ZEW (سپتامبر)
انتشار آمار مربوط به تغییرات سطح تمایلات حوزه ی کسب و کار آلمان و اتحادیه ی اروپا، با افزایش میزان نوسان های نرخی یورو، همراه خواهد بود. در صورت وخیم تر گشتن شرایط آماری یاد شده، تمایل سفته بازان، به منظور استفاده از این واحد ارزی، کاهش خواهد یافت. همچنین یاد آورم، که گرایش کلی نرخ شاخص یاد شده، افولی بوده و رشد غیر منتظره ی سطح داده های مورد نظر، می تواند پشتیبانی تحکیماتی کوتاه مدتی را، از جفت ارزی EUR/USD، به عمل آورد. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- حجم جواز صادره، به منظور ساخت و ساز (آگوست)
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- تعداد پایه ریزی های ساختمانی جدید.
تغییر شرایط موجود در حوزه ی ساخت و ساز ایالات متحده، تأثیرات چندان عمیقی بر نرخ فعالیت های معاملاتی واحد ارزی دلار این کشور را، به همراه نخواهند داشت. با این وجود، در صورت تجدید چشمگیر سطح داده ی مورد نظر، احتمال افزایش سطح فعالیت های معاملاتی این واحد ارزی نیز، افزایش خواهد یافت. 
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- سود خالص حساب بازرگانی (۳ ماه دوم سال)
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص بهای واردات (آگوست)
کمی دیرتر، با انتشار داده های مربوط به چگونگی نرخ تغییرات سود خالص حساب بازرگانی و همچنین شاخص بهای واردات ایالات متحده، مواجه خواهیم شد. کسری حجم سود خالص حساب بازرگانی ایالات متحده، به عنوان یکی از مداوم ترین بخش ساختار اقتصادی این کشور، به حساب می آید. رشد سطح شاخص بهای واردات، توان به عمل آوردن پشتیبانی نرخی، از واحد ارزی دلار را، دارا می باشد. در حین حال، وخیم گشتن شرایط آتی شاخص مربوطه، سبب تضعیف نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده، خواهد گردید.