• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۱.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۹:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن- کنفرانس مطبوعاتی با سران بانک مرکزی ژاپن (سپتامبر)
نرخ پایه ای بهره ی بانکی در این کشور، مطابق با انتظارات اکثریت بازار، چندی است که ثابت و بدون بروز تجدیدات نگاه داشته شده است. با این حال، به ساعت ۰۹:۳۰ به وقت موسکو، شاهد نشست مطبوعاتی دیگری با محتوای نتایج تصمیمات مربوط به آخرین تنظیمات نرخ بهره و نظریات بعدی حضار این کنفرانس، خواهیم بود. خاطر نشانم، که درجه ی اهمیت این نشست از کنفرانس مطبوعاتی در پیش رو، افزون تر می باشد. 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- حجم خالص وجه قرضه ی دولتی
داده ی مورد نظر، مربوط به حجم مورد نیاز وجه قرضه دولتی، در بریتانیا بوده و افزایش نرخ رشد این شاخص، تأثیرات منفی و تضعیف کننده ای را، بر واحد ارزی پوند استرلینگ همراه خواهد داشت. یاد آورم، که سطح شاخص مربوطه در طی عرضه ی داده های ماه جولای، دارای باری منفی بوده و در صورت ادامه یافتن چنین کاهشی، تحکیم یابی نرخی واحد ارزی پوند، امری مبرم جلوه خواهد نمود.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- تغییرات حجم عمده فروشی (جولای) 
به ساعت ۱۵:۳۰ به وقت موسکو، با نشر داده های ماه جولای کانادا، در رابطه با چگونگی نرخ آخرین تغییرات شکل گرفته در حجم عمده فروشی در این کشور، مواجه خواهیم شد. کاهش آتی سطح این شاخص، سبب تضعیف نرخی واحد ارزی دلار کانادا، خواهد گردید. همچنین لازم به ذکر است، که در طی نشر آمار ماه ژوئن این شاخص، با کاهش سطح شاخص مربوطه از میزان ٪۱.۵ به ٪۰.۵، مواجه بوده ایم. به همین دلیل نیز، تنها در صورت بروز تحرکات افزایشی نرخ شاخص مربوطه، امکان تحکیم یابی واحد ارزی دلار کانادا نیز، میسر خواهد بود. در این بین، می بایست دریافت، که درجه ی اهمیت داده ی مورد نظر چندان افزون نبوده ، مخصوصا به دلیل انتشار اخیرش، که با تأخیری چشم گیر همراه بوده است.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- تعداد درخواست نامه های اولیه، به منظور دریافت بیمه ی بی کاری
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- تعداد درخواست نامه های تکراری، به منظور دریافت بیمه ی بی کاری
احتمال تثبیت میزان شاخص مورد نظر، کمی بالاتر از سطح میانگین متوسط اش، در طی آخرین نشریات، امکان پذیر می باشد. با این حال کم رنگ بودن واکنش بازار، به چگونگی تغییرات آتی سطح شاخص مربوطه نیز، امکان پذیر خواهد بود. 
چرا که رشد اخیر این شاخص، تنها به دلیل وقوع بلایای طبیعی، به انجام رسیده و ربطی به تغییرات شرایط اقتصادی ندارد. به دین سبب نیز، کاهش قابل توجه سطح آخرین داده های این شاخص، می تواند همچون پشتوانه ی کوتاه مدتی از افزایش های نرخی واحد ارزی دلار، به حساب آید.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص تولیداتی سیستم ذخایر فدرال - فیلادلفیا (سپتامبر)
در همین بین، با نشر داده های ماه سپتامبر، در رابطه با چگونگی نرخ آخرین تغییرات میزان شاخص تولیداتی سیستم ذخایر فدرال - فیلادلفیا، رو به رو خواهیم شد. واحد ارزی دلار ایالات متحده، تأثیر گیری قابل توجهی، از تغییرات سطح شاخص مربوطه را، دارا می باشد. رشد سطح این داده، سبب تحکیم یابی واحد ارزی این کشور خواهد گشت. هر چند که در صورت ادامه یابی کاهش های آتی سطح شاخص مورد نظر، با تضعیف نرخی واحد ارزی ایالات متحده، مواجه خواهیم شد. 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- سخن رانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی (سپتامبر)
سخن رانی مربوطه، در طی دومین کنفرانس سالانه ی کمیته ی European Systemic Risk Board، در شهر فرانکفورت آلمان، به وقوع خواهد پیوست. با این حال،‌ احتمال تأثیر گذاری بلقوه ی این سخن رانی، بر نوسان های آتی نرخی واحد ارزی یورو، چندان افزون نخواهد بود.