• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۹.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به تهی بودن پیش زمینه ی خبری امروزی، به دلیل تعطیلات بانکی آمریکا و کانادا، به مناسبت روز یاد بود کریستف کلمب و روز شکرگزاری، با نشر داده های چندان افزونی رو به رو نخواهیم شد. 
نشست سران اتحادیه ی اروپا
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی
از نظر کلی، واکنش اکثر بازار، به چگونگی نشریات داده های یاد شده، محافظه کارانه بوده، اما به انتشارات در پیش روی این شاخص می بایست توجه بیشتری نمود، چرا که استقلال کامل کاتالونیا، به عنوان یکی از موارد مهم و تأثیر گذار، بر تحرکات نرخی یورو اتحادیه ی اروپا، محسوب می شود. با توجه به درجه ی اهمیت افزون این واقعه ی امکان پذیر، توجه اکثر بازار، به چگونگی حالت وزیران مالی، کمیسر اتحادیه ی اروپا و همچنین رئیس بانک مرکزی، در طی سخن رانی هایشان، معطوف خواهند بود.
واحد ارزی دلار ایالات متحده - روز یاد بود کریستف کلمب
واحد ارزی دلار کانادا - روز شکرگزاری