• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۱.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در طی اجرای جلسات معاملاتی اروپا، با پیش زمینه ی خبری ضعیفی، رو به رو می باشیم. به همین دلیل نیز، احتمال کاهش سطح فعالیت های معاملاتی امروزی، افزون خواهد بود. و همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی آمریکا نیز، با افزایش سطح واکنش بازار، مواجه نخواهیم شد.
همچنین یاد آورم، که تنها آمار مهم این روز جلسات معاملاتی آمریکا، شامل نشر داده های مربوط، به چگونگی تغییرات کمی موقعیت های شغلی، نرخ معافی  و گزارش نتایج نشست سران سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده، خواهند بود. 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات کمی موقعیت های شغلی و نرخ معافی، از آژانس آماری بازار کار
با وجود آزمایشی بودن آمار در پیش رو، در صورت افزایش سطح این داده های، با تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده، مواجه خواهیم شد. دریافت ناگهان داده های منفی، سبب تضعیف این واحد ارزی خواهد گردید. در این بین، می بایست به یاد داشت، که مهم ترین واقعه ی امروز معاملات، شامل چگونگی واکنش بازار، به گزارش پروتکل نشست سران سیستم ذخایر فدرال، می باشد.

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - انتشار پروتکل نشست سران سیستم ذخایر فدرال
تمرکز اکثر بازار، تنها به دلیل دریابی چگونگی تمایلات فعلی کمیته ی سیاست گذاران مالی ایالات متحده، به گزارش مربوطه، معطوف خواهد گردید.
یکی از احتمالات فعلی، مبنی بر امکان پذیر بودن افزایش درصد نرخ بهره ی بانکی، در این کشور، می باشد. بدین سبب نیز، در صورت شنود سخنان مطمئن نمایندگان این سازمان، در طی نشست امروزی، می توان با تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده، رو به رو شد.