• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۲.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - گزارش تغییرات شرایط وام دهی
درجه ی اهمیت این داده، چندان افزون نمی باشد. بدین سبب نیز، تنها در صورت بروز تغییرات در میزان داده های در پیش روی این شاخص، با واکنش کما بیش بازار، رو به رو خواهیم شد. در صورت قابل دسترس تر شدن وام دهی در این کشور، با افزایش نرخ واحد ارزی پوند استرلینگ، مواجه خواهیم شد. 

۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مسکن در سطح بازار اولیه
یاد آورم، که میزان سالانه ی این شاخص، همواره در سطح بالایی اسکان داشته و به همین دلیل نیز، احتمال بروز افزایش های چشمگیر آتی، چندان افزون جلوه نمی نماید. با این وجود، در صورت دریافت داده های تضعیف کننده، با افت نرخی واحد ارزی دلار کانادا، رو به رو خواهیم شد.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای تولید کننده گان
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده -  شاخص بهای تولید کننده گان بدون در نظر گیری قیمت محصولات خوراکی و منابع انرژی
رشد آتی نرخ داده های مورد نظر، توان پشتیبانی از واحد ارزی دلار ایالات متحده را، دارا می باشد. بروز چنین امری، تنها در صورت کاهش تعداد درخواست های دریافت بیمه ی بی کاری، امکان پذیر خواهد بود. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست های دریافت بیمه ی بی کاری
آمار در پیش روی وزارت کار ایالات متحده، در رابطه با چگونگی نرخ آخرین تغییرات، در  تعداد درخواست های دریافت بیمه ی بی کاری، در سطح این کشور می باشد. کاهش سطح شاخص مربوطه، سبب استحکام یابی نرخی واحد ارزی دلار خواهد گردید. همچنین خاطر نشانم که، افزایش اخیر سطح این شاخص، بر اثر بروز بلایای طبیعی اخیر، به وقوع پیوسته است. بدین سبب نیز، در صورت بروز رشد نرخی این شاخص، با کاهش فشار وارده بر واحد ارزی دلار ایالات متحده، مواجه خواهیم شد.

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی
با توجه به شراکت ماریو دراگی، در کنفرانس مربوط، به تجدید نظر در رابطه با سیاست گذاری های ماکرواکونومیک، در واشنگتون، می بایست به بررسی چگونگی محتویات سخنان ایشان پرداخت.

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، جروم پاول
ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، لایونل براینارد
با توجه به عدم بررسی تجدیدات ممکن نرخ بهره، در طی این کنفرانس، گزارش های مورد نظر از درجه ی اهمیت پایینی برخوردارمی باشند.

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - آمار تغییرات حجم ذخایر نفت خام، از وزارت انرژی ایالات متحده
کاهش آتی نرخ این آمار، توان استحکام بخشیدن بیشتری، به واحد های ارزی وابسته به نفت را، دارا می باشند. با این حال، در صورت افزایش غیر منتظره ی سطح داده های در پیش روی شاخص مربوطه، با افت تمایلات خریداران دلار، که از روز سه شنبه و به تاریخ ۱۰ اکتبر به وقوع پیوسته بود، رو به رو خواهیم شد.

ساعت ۲۲:۴۵ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخن رانی عضو کمیته ی سیاست گذاران مالی بانک انگلستان، اندی هالدین
با توجه به شراکت اندی هالدین، در کنفرانس مربوط، به تجدید نظر در رابطه با سیاست گذاری های ماکرواکونومیک، در واشنگتون، می بایست به بررسی چگونگی محتویات سخنان ایشان پرداخت.