• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۳.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به کمرنگ بودن پیش زمینه ی خبری اروپا در طی این روز معاملاتی، احتمال کاهش سطح فعالیت های معاملاتی امروز، پایین تر از سطح میانگین متوسط نوسانات، بسیار افزون خواهد بود.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کننده
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کننده، بدون محاسبه ی بهای محصولات خوراکی و منابع انرژی
تخمین اقتصاد دانان، مبنی بر افزایش امکان پذیر نرخ تورم سالانه، در طی انتشار آمار در پیش رو، می باشد. همراه با تثبیت پیش بینی ها و یا افزایش مازاد نرخ تورم، در طی نشر داده های در پیش رو، با تحکیم یابی نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده رو به رو خواهیم شد. درصد نرخ تورم سالیانه ی آمار پیشین، تا سطح ٪۱.۹ و بیشتر از آمار ماه جولای (٪۱.۶)، تخمین یافته. همچنین خاطر نشانم، که احتمال متخصصین، مبنی بر امکان پذیر بودن ادامه یابی رشد آتی نرخ تورم تا سطح ٪۲.۳، می باشد. به همین سبب نیز، همه گیره شدن معاملات خرید واحد ارزی دلار ایالات متحده نیز، بسیار قابل وقوع جلوه می نماید.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم خرده فروشی
داده های آماری مربوط به تغییر حجم خرده فروشی، تأثیرات بیش از حدی بر تحرکات نرخی واحد ارزی مربوطه را، دارا می باشند. در صورت افزایش هم زمان نرخ تورم و سطح داده ی در پیش روی تغییرات حجم خرده فروشی، تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده، بسیار امکان پذیر جلوه خواهند نمود. در این بین نیز، منفی بودن محتویات آمار مربوطه، سبب بروز فشاری بلقوه، بر افزایش های امکان پذیر واحد ارزی دلار ایالات متحده، خواهند گردید. همچنین یاد آورم، که از نظر تجربی - همراه با انتشار داده های آماری مربوطه، با افزایش چشمگیر نرخ نوسانات ارزی و فعالیت های معاملاتی جفت های دلار ایالات متحده، رو به رو می باشیم. 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کنندگان، از دانشکده ی میشیگان
مثبت بودن داده های در پیش روی شاخص مورد نظر، به موازای بهبود یابی کلی پیش زمینه ی خبری مربوطه، سبب تحکیم یابی نرخ دلار ایالات متحده، خواهد گردید. آمار در پیش رو، از درجه ی اهمیت چندان افزونی برخوردار نمی باشند، اما با توجه به حجیم بودن پیش زمینه خبری امروزه ی این منطقه، تغییرات سطح داده های مورد نظر، نیروی افزایش و یا کاهش نمودن سطح فعالیت های معاملاتی دلار ایالات متحده در طی این روز معاملاتی را، دارا می باشند.

ساعت ۱۷:۲۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، چارلز اوانس
در صورت ارتباط یابی سخنان این شخص، با چگونگی تغییرات در پیش روی سیاست گذاری های مالی منطقه، با واکنش چشم گیر اعضای بازار، و نوسان سازی های قابل توجه نرخ دلار، مواجه خواهیم شد.

ساعت ۱۸:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، رابرت کاپلان
در صورت ارتباط یابی سخنان این شخص، با چگونگی تغییرات در پیش روی سیاست گذاری های مالی منطقه، با واکنش چشم گیر اعضای بازار، و نوسان سازی های قابل توجه نرخ دلار، مواجه خواهیم شد.

واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی
سخنرانی مربوطه، در طی اجرای کنفرانس سالانه، با حظور بانک جهانی و وزارت امور داخلی، به وقوع خواهد پیوست.

   
ساعت ۲۰:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، جروم پاول 
با توجه به عدم ارتباط یابی سخنان این شخص، با چگونگی تغییرات در پیش روی سیاست گذاری های مالی منطقه، احتمال عدم بروز واکنش های چشم گیر اعضای بازار، و نوسان سازی های نرخی دلار، افزون خواهد بود.