• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۰.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

۰۹:۳۵ واحد ارزی ین ژاپن - سخنرانی رئیس بانک ژاپن هاروهیکو کورودا
سخنرانی مربوطه، در طی کنفرانس وام دهی تعاونی، به وقوع خواهد پیوست.

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم خالص وجه قرضه ی دولتی
ادامه یابی افزایش حجم این شاخص، در طی داده های در پیش رو، سبب تحت فشار قرار گرفتن رشد های نرخی واحد ارزی این کشور خواهد گردید. بروز چنین امری، در صورت بیشتر بودن چشمگیر سطح آمار در پیش رو، از داده های تخمین یافته، به وقوع خواهد پیوست.

 ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مصرف کننده
 ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا -  شاخص پایه ای بهای مصرف کننده
آمار امروز کانادا، در رابطه با چگونگی تغییرات نرخ تورم در سطح این کشور می باشد. همواره یاد آورم، که در طی سال اخیر با گرایش های نزولی شاخص سالانه ی بهای مصرف کننده، رو به رو می باشیم. با این حال در طی چهار ماه اخیر، با بروز کاهش سطح این شاخص مواجه نگردیده ایم. به همین دلیل نیز، همراه با بروز کاهش های آتی سطح شاخص مربوطه، با تضعیف کوتاه مدت نرخ دلار کانادا، رو به رو خواهیم شد. همچنین لازم به ذکر است، که حتی رشد اندک نرخ تورم در این کشور، توان پشتیبانی از تحکیمات ارزی دلار کانادا را، دارا می باشد. چنین امری، در صورت افزایش دوباره ی نرخ نفت خام، امکان پذیر خواهد بود.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن در سطح بازار ثانوی
ایالات متحده، هنوز در حال به عرضه رساندن داده های مربوط به تغییرات شرایط بازار مسکن بوده، که همواره در حال وخیم تر گردیدن می باشد. ادامه یابی کاهش های فعلی حجم فروش مسکن در سطح بازار ثانوی ایالات متحده، سبب ابراز فشار های بیشتری بر رشد های امکان پذیر نرخ گذاری های واحد ارزی دلار این کشور خواهد گردید. همواره یاد آورم، که جهت یابی نوسانات کنونی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، بیشتر به چگونگی تغییرات ژئوپلیتیک، تا آمار اقتصادی این منطقه وابسته می باشد. همچنین یکی از دیگر عوامل مهم و تأثیر گذار بر نوسانات این واحد ارزی، شامل تجدید پست ریاستی سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده بوده، که با واکنش قابل توجه اعضای بازار، همراه خواهد بود.