• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۳۰.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات حجم خرده فروشی
با وجود اسکان داشتن سطح آمار سالانه ی این شاخص، در حوالی میانگین متوسط داده ها، با کاهش سطح ماهانه ی شاخص مورد نظر رو به رو می باشیم. همواره خاطر نشانم، که افزایش نرخ ماهانه ی داده های شاخص مربوطه، توان تحکیم بخشی به تحرکات افزایشی نرخ این شاخص را، در چشم اندازی کوتاه مدت، دارا می باشد. با این وجود، در صورت بروز افت های آتی میزان شاخص یاد شده، با تضعیف یابی یورو و همه گیره شدن معاملات فروش این واحد ارزی، مواجه خواهیم شد. 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی فرانک سوسیس - داده های شاخص های اقتصادی پیشرو از KOF
با توجه به محتویات غنی شاخص مربوطه،‌ که شامل بیش از ۲۱۹ متغییر، چگونگی محتویات و وزن بوده، که همواره هر یک ماه یک بار، تحت بازبینی قرار می گیرند، می توان با بررسی این شاخص به چگونگی شرایط واقعی بازار پی برد. به همین دلیل نیز، افزایش سطح شاخص مورد نظر، می تواند سبب افزایش ظرفیت رشد حجم تولیدات ناخالص داخلی گشته، و به همین سبب نیز، با افزایش سطح نرخ گذاری های فرانک سوئیس نیز همراه گردد. با وجود محافظه کارانه بودن واکنش های بازار، به آمار در پیش روی این شاخص، احتمال افزایش یابی سطح نوسانات نرخی این واحد ارزی، در طی انتشارات داده های مربوطه، بسیار افزون، جلوه می نمایند.

ساعت ۱۲:۳۰واحد ارزی پوند استرلنگ بریتانیا - حجم خالص وجه قرضه، به اشخاص خصوصی
از نظر متخصصین بلومبرگ، شاخص ارائه ی وام به اشخاص خصوصی در سطح این کشور، از سطح بالایی برخوردار می باشد. ادامه یابی چنین امری، با تأثیرات مثبت، بر نرخ گذاری های واحد ارزی پوند، همراه خواهد بود. تثبیت یابی آمار مثبت این شاخص، در طی انتشار داده های در پیش رو و یا بیشتر رقم خوردن سطح داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص، سبب تحکیم یابی کوتاه مدت واحد ارزی پوند استرلینگ خواهد گردید.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص پایه ای مخارج شخصی 
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر سطح شاخص مخارج شخصی 
دولت ایالات متحده، همواره در حال کاهش سطح مخارج بوده. چنین امری با وجود کاهش اخیر سطح بی کاری و افزایش مداوم نرخ تورم در این کشور، به وقوع پیوسته، که به احتمال زیاد، سبب کاهش سطح تمایلات بازار، به منظور سرمایه گذاری با استفاده از این واحد ارزی، خواهد انجامید. همچنین خاطر نشانم، که با توجه به تخمین متخصصین، با احتمال افزون رشد آتی سطح این شاخص، تا سقف ٪۰.۸ نیز مواجه می باشیم، که به عنوان رکوردی چند ساله محسوب می گردد. تثبیت چنین آماری، می تواند به دلیل مهاجرت های اخیرا شکل گرفته در ایالات متحده، از مناطق طوفان زده نیز، به حساب آید. رشد سطح آمار در پیش روی شاخص مورد نظر، به هر حال، با بروز تأثیراتی مثبت بر تحکیمات نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده، همراه خواهد بود. 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص بهای مصرف کننده 
ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص هماهنگ بهای مصرف کننده
با توجه به مقدماتی بودن داده های در پیش روی شاخص مورد نظر، با افزایش درجه ی اهمیت این آمار، مواجه می باشیم. با توجه به انتشار آمار مورد نظر، تنها پس از اتمام جلسات معاملاتی اروپا، با احتمال افزون کمرنگ بودن واکنش بازار، به چگونگی داده های در پیش رو، رو به رو هستیم. رشد نرخ این داده ها، همواره با تأثیرات مثبت بر گرایش های نرخی واحد ارزی یورو همراه خواهد بود، اما احتمال متخصصین مبنی بر کاهش کما بیش سطح سالانه ی نرخ تورم، در طی انتشارات آماری در پیش رو می باشد.