• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۳.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی خدمات
ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص مشتق PMI
با توجه به کاهش های اخیر سطح شاخص های یاد شده، می بایست به یاد داشت، که در صورت ادامه یابی این روند کاهشی، در طی انتشار آمار در پیش رو، با تضعیف نرخ گذاری های پوند استرلینگ، مواجه خواهیم شد. با این وجود، همواره خاطر نشانم، که با توجه به تمرکز اکثریت بازار، به چگونگی عواقب خروج بریتانیا، از اتحادیه ی اروپا، کمرنگ جلوه نمودن واکنش اعضای بازار، به داده های آماری این دو شاخص، بسیار مبرم جلوه می نماید. همچنین یاد آورم، که همراه با دریافت داده های بیش از حد منفی این شاخص در طی نشریات آتی، تحرکات نرخی واحد ارزی پوند، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سطح بی کاری
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات کمی جمعیت بی کار
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سطح بی کاری
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات کمی جمعیت بی کار
با توجه به شرایط پایدار و در حال بهبود بازار کار این دو کشور، همراه با ادامه یابی این روند و کاهش بیشتر نرخ این دو شاخص، با تحکیم یابی واحد ارزی دلار این دو کشور نیز، رو به رو خواهیم شد. تنها در صورت بروز کاهش های شدید سطح این دو شاخص، در طی نشریات در پیش رو، تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی دلار ایالات متحده و کانادا، امکان پذیر جلوه خواهد نمود.

علاوه بر شرایط مطلوب موجود در بازار کار ایالات متحده و کانادا، خاطر نشانم، که در صورت تثبیت ارزیابی های متخصصین، در رابطه با امکان افزایش یابی تعداد موقعیت های شغلی غیر کشاورزی، درسطح ایالات متحده و تا سقف ۳۱۱ هزار عدد، سبب تحکیم یابی نرخ دلار این کشور، در طی انتشار آمار مربوطه خواهد شد. چرا که میزان یاد شده ی این آمار تخمین یافته، همواره به عنوان بالا ترین سطح این شاخص، در مقایسه با آمار دریافتی اکتبر سال ۲۰۱۶، به شمار می آید.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص مشتق ISM حوزه های غیر تولیداتی
در طی انتشارات ماه سپتامبر سال جاری این شاخص، افزایش منحصر به فرد سطح داده های مربوطه، که از نقطه ی حداکثر ماه سپتامبر سال ۲۰۰۷ این شاخص هم بالاتر بوده را، مشاهده نموده ایم. بدین سبب نیز، در صورت کاهش سطح شاخص مورد نظر، تا نقطه ی ۵۸.۳ نموداری، که به عنوان بالاترین میزان آمار این شاخص در طی انتشارات ۱۸ ماه اخیر به حساب می آید، با تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، مواجه خواهیم شد.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم سفارش های کارخانه ای
با توجه به پیش بینی های اقتصاد دانان، در رابطه با مثبت بودن نرخ داده های آماری در پیش روی این منطقه، همراه با افزایش سطح داده های مربوط به شاخص یاد شده، تحکیم یابی بیشتر نرخ دلار ایالات متحده، امری مبرم به شمار خواهد آمد.