• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۷.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص نرخ مسکن، از HBOS

افزایش نرخ مسکن در این کشور، توان تحکیم بخشی به تحرکات نرخی پوند استرلینگ بریتانیا را، دارا می باشد. با توجه به رشد اخیر سطح این شاخص، که به میزان ٪۴.۵ رقم خورده است، احتمال متخصصین نیز، مبنی بر ادامه یابی این نرخ افزایشی، در پی نشر آمار در پیش رو، می باشد. همواره خاطر نشانم، که تثبیت یابی افزایش اخیرا شکل گرفته و منحصر به فرد سطح این شاخص، در پی انتشارات آتی، با ابراز تأثیرات مثبت و چشمگیری، بر تحکیمات نرخی واحد ارزی پوند استرلینگ، همراه خواهد بود. در حالی که، تنها در صورت پایین تر بودن آمار در پیش رو، از داده های پیشتر دریافت شده، با تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی پوند، مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

سخنرانی مربوطه، در طی اجرای همایش نظارت بانکی، به وقوع خواهد پیوست و با توجه به اهمیت افزون این گزارش، با عطف توجه اکثریت بازار و همچنین افزایش یابی نرخ نوسانات معاملاتی واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا، در طی نشر این گزارش، مواجه خواهیم شد.

 

 واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نشست شورای وزارت مالی اتحادیه ی اروپا

به دلیل شرایط بحرانی اخیرا شکل گرفته، در حوزه ی قرضه های مالی اتحادیه ی اروپا، با درجه ی اهمیت افزون گزارش مورد نظر، رو به رو می باشیم. با وجود احتمال افزون عدم بروز اظهارات مبتکرانه، در طی این نشست و از سوی اعضای این شورا، می بایست به چگونگی بیانیه های در پیش رو، توجه بیشتری نمود.

 

واحد ارزی دلار نیوزلند - تغییرات سطح شاخص محصولات لبنیاتی

با توجه به استقرار داشتن مداوم سطح این شاخص، پایین تر از میزان صفر درصد، با احتمال افزون تضعیف یابی بیشتر نرخ این واحد ارزی مواجه می باشیم. همچنین در صورت تثبیت ادامه یابی این نرخ کاهشی، با افت نرخی دلار نیوزلند رو به رو خواهیم گردید.

 

ساعت ۲۱:۱۰ واحد ارزی دلار کانادا - سخنرانی رئیس بانک کانادا، ستیون پولوز

ساعت ۲۲:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی نماینده ی شورای مدیران سیستم ذخایر فدرال، جانت یلن

با توجه به وقوع سخنرانی رئیس بانک کانادا، ستیون پولوز، در جمع تحلیلگران اقتصادی و شورای روابط بین الملل، می بایست به چگونگی بیانیه های این شخص، توجه بیشتری نمود. چرا که احتمال عدم ارتباط سخنان جانت یلن، به چگونگی تنظیمات نرخ بهره و سیاست گذاری های مالی، بسیار افزون جلوه می نماید.