• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۴.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص بهای مصرف کنندگان

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص پایه ای بهای مصرف کنندگان

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص بهای خرده فروشی

آمار امروز بریتانیا شامل، داده های مربوط به تغییرات نرخ تورم در این کشور بوده و همراه با افزایش یابی سطح شاخص های مربوطه، با تحکیم یابی نرخ گذاری های واحد ارزی پوند نیز، رو به رو خواهیم شد. چرا که چندی پیش، با کاهش یابی غیر منتظره ی نرخ این دارایی، مواجه گردیدیم. اما در صورت منفی بودن محتویات داده های آماری مورد نظر، با همه گیره شدن فروش پوند، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۳:۰۰  واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

ساعت ۱۳:۰۰  واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

ساعت ۱۳:۰۰  واحد ارزی ین ژاپن -  سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن، هاروهیکو کورودا

ساعت ۱۳:۰۰  واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی رئیس شورای سیستم ذخایر فدرال جانت یلن

سخنرانی های مربوطه، که همواره از درجه ی اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند، در رابطه با چگونگی حل مشکلات ارتباطی بانک مرکزی اروپا، به منظور هموار سازی همکاری ها و ارتباطات بوده، که با هدف بهبود بخشی سیاست گذاری، حسابداری و تنظیمات مالی بانک مرکزی اروپا، به وقوع خواهند پیوست. به همین دلیل نیز، می بایست به چگونگی بیانیه های این نشست، توجه بسزایی نمود.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

با توجه به نهایی بودن این نشریات آماری، تنها در صورت بازنگری و متفاوت رقم خوردن این آمار از داده های ماقبل این شاخص، با بروز تغییرات نرخی یورو، مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار از دانشکده ی ZEW

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار از دانشکده ی ZEW

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط جاری از دانشکده ی ZEW

با توجه به نظریه ی متخصصین در رابطه با احتمال افزایش یابی بیشتر سطح شاخص های مربوطه، تحکیم یابی نرخ گذاری های یورو نیز، بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید. همچنین لازم به یاد آوریست، که همراه با تثبیت تخمین های ۲۹.۳ نقطه ای، از رشد آتی سطح شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار اتحادیه ی اروپا، در پی به عرضه رسیدن نشریات در پیش رو، با تحکیم یابی نرخ گذاری های واحد ارزی یگانه ی اروپا نیز، رو به رو خواهیم گردید. این در حالی است، که تنها در صورت، انتشار داده های منفی، از آمار مربوط به شاخص های یاد شده، تحت فشار قرار گرفتن نرخ گذاری های یورو، بسیار مبرم جلوه خواهد نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالت متحده - شاخص بهای تولید کنندگان

با توجه به نظریه ی متخصصین، مبنی بر عدم ادامه یابی رشد داده های سالانه ی این شاخص، با احتمال تضعیف یابی نرخ گذاری های واحد ارزی دلار، رو به رو می باشیم. با این حال، می بایست به خاطر داشت، که چندی از مهم ترین عوامل نوسانات نرخی این واحد ارزی، شامل چگونگی ابراز اصلاحات مالیاتی و همچنین شرایط اضطراری ژئوپلیتیک این کشور بوده، که سبب محافظه کارانه تر جلوه نمودن واکنش بازار، به چگونگی تغییرات شاخص یاد شده و در پی انتشارات مربوطه، خواهد گردید.

 

ساعت ۲۰:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخن رانی نایب رئیس بانک انگلستان، جان کانلیف، در رابطه با رفاه مالی

با توجه به درجه ی اهمیت ناچیز این گزارش، با احتمال کمرنگ جلوه نمودن واکنش بازار و نرخ نوسانات ارزی پوند، در پی نشر این گزارش، مواجه می باشیم.