• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۱.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۰۵ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی استرالیا، فیلیپ لاو

در طی اجرای جلسات معملاتی اقیانوس آرام، با انتشار گزارش مربوط به چگونگی ابراز تغییرات، در متن سیاست گذاری های مالی این کشور مواجه خواهیم شد. در طی اجرای جلسات معاملاتی اروپا، با سخنرانی رئیس بانک مرکزی استرالیا، فیلیپ لاو، در طی مراسم شام نشست مربوطه، برخورد خواهیم نمود. با توجه به درجه ی اهمیت نچندان این گزارش، احتمال واکنش سرد بازار، به سخنرانی مورد نظر نیز، افزون می باشد. با این وجود و در صورتی که در حال معامله با استفاده از این واحد ارزی می باشید، می بایست با توجه بیشتری، به بررسی این گزارش بپردازید.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم خالص وجه قرضه در بخش دولتی

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - نشست پارلمان، در رابطه با کنترل تورم

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی نایب رئیس بانک انگلستان، جان کانلیف، در رابطه با رفاه اقتصادی

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - نشست اعضای کمیته ی سیاست گذاران مالی بانک انگلستان

در وحله ی اول توجه تان را، به چگونگی تغییرات حجم استفاده ی سیستم دولتی بریتانیا، از وجه قرضه جلب می نمایم. هرچند که یکی از مهم ترین وقایع امروز این کشور، شامل  نشست پارلمان این بریتانیا، به منظور شنود سخن رانی های اعضای کمیته ی سیاست گذاران مالی بانک انگلستان، در رابطه با کنترل نرخ تورم در بریتانیا، می باشد. به دلیل اهمیت افزون گزارش مربوط به این واقعه و همچنین واکنش های قابل توجه بازار، به سخنرانی نمایندگان بانک انگلستان نیز، خواهشمند جلب توجه بیشتری به چگونگی محتویات این گزارش می باشم.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم عمده فروشی

در صورت ادامه یابی روند مثبت داده های آماری در پیش روی کانادا، در رابطه با تغییرات حجم خرده فروشی در این کشور، با تحکیمات کوتاه مدت واحد ارزی دلار این کشور، مواجه خواهیم شد. در حالی که همراه با افت سطح آمار آتی، تضعیف یابی نرخ این جفت ارزی نیز، مبرم خواهد بود. با این وجود می بایست به یاد داشت، که در اکثر اوقات، با بروز واکنش سرد بازار به انتشارات مربوطه، رو به رو بوده ایم.

 

واحد ارزی دلار نیوزلند - تغییر سطح شاخص جهانی بهای محصولات لبنیاتی

زمان دقیق به عرضه رسیدن این آمار مشخص نمی باشد و همراه با کاهش آتی سطح این شاخص، در پی نشریات در پیش رو، با تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی دلار نیوزلند، برخورد خواهیم نمود. در حالی که بازگشت دوباره ی میزان این شاخص، بالا تر از سطح صفر درصد، می تواند سبب تحکیم یابی کما بیش واحد ارزی دلار نیوزلند گردد.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن در سطح بازار ثانوی

پس از افت های پی در پی این شاخص، در طی انتشارات ماه سپتامبر شاهد افزایش سطح داده های مورد نظر، تا ٪۰.۷، گردیده ایم. با توجه به تخمین متخصصین، مبنی بر احتمال ادامه یابی این نرخ افزایشی در طی انتشار آمار ماه اکتبر این شاخص، با تحکیمات نه چندان بلقوه ی واحد ارزی دلار ایالات متحده، مواجه می باشیم. همچنین در صورت دریافت داده های منفی، با احتمال افزون بروز افت های نرخی قابل توجه دلار این کشور نیز، برخورد خواهیم نمود.