• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۳.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص مشتق PMI

از نظر کلی با افزایش سطح شاخص های یاد شده مواجه بوده ایم، اما شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات آلمان و اتحادیه ی اروپا، در حال کاهش یابی می باشد. به همین دلیل نیز، همراه با ادامه یابی افت فعلی، احتمال تحت فشار قرار گرفتن واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا نیز، افزایش خواهد یافت. چنین امری سبب کند تر شدن روند افزایشی جفت ارزی EUR/USD خواهد گردید. در حالی که، همراه با به عرضه رسیدن داده های مثبت آمار یاد شده، با تحکیمات بیشتر نرخ گذاری های این جفت ارزی نیز، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات سه ماه سوم حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات کلی حجم سرمایه گذاری

با وجود عدم باور متخصصین به کاهش یابی آتی نرخ شاخص تولیدات ناخالص داخلی این کشور، اطمینان بازار، به ادامه یابی افزایش های فعلی سطح شاخص کلی حجم سرمایه گذاری بریتانیا، در طی انتشارات در پیش رو، از قوت چندانی برخوردار نمی باشد. در صورت کاهش کما بیش حجم تولیدات ناخالص داخلی، به موازای کاهش یابی شاخص کلی حجم سرمایه گذاری (شاخص سطح فعالیت حوزه ی کسب و کار)، تحرکات نرخی واحد ارزی پوند استرلینگ، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - گزارش بانک مرکزی اروپا، در رابطه با تنظیم سیاست گذاری های مالی

با توجه به تأخیر یک ماهه ی این گزارش، با کاهش درجه ی تأثیر گذاری این داده نیز، برخورد خواهیم نمود. با این وجود و با توجه به مهم بودن این گزارش برای متخصصین (به منظور تشخیص دقیق تر تمایلات بانک مرکزی اروپا و چگونگی جهت گیری تغییرات آتی، در متن سیاست گذاری های مالی) - درجه ی اهمیت داده های مورد نظر، به صورت خود کار، افزایش می یابد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم خرده فروشی

با توجه به تأخیر قابل توجه انتشارات این آمار، با کاهش درجه ی اهمیت داده های در پیش رو، مواجه می باشیم. با در نظر گیری کاهش ماه آگوست سطح این شاخص، پایین تر از میزان صفر درصد، همراه با ادامه یابی افت های آتی - واحد ارزی دلار ایالات متحده، تحت فشار قرار خواهد گرفت. با این وجود، نظریه ی متخصصین، مبنی بر افزایش چشمگیر سطح داده های در پیش رو، از میزان آمار ماقبل بوده، که می تواند با تحکیمات کوتاه مدت نرخ گذاری های واحد ارزی این کشور، همراه گردد.

 

ساعت ۱۹:۳۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - سخنرانی رئیس بانک ملی سوئیس، توماس جوردن

تیتر این سخنرانی، شامل: حجم افزون مازاد در آماد حساب جاری معاملات بانکی سوئیس و چگونگی عواقب ادامه یابی چنین روندی، برای بانک ملی این کشور، می باشد. همواره خاطر نشانم، که این گزارش از درجه ی اهمیت بسیار افزونی برخوردار بوده، چرا که در طی ابراز تغییرات ماقبل این بانک، در متن سیاست گذاری های مالی سوئیس، با تحکیم یابی منحصر به فرد نرخ فرانک این کشور، رو به رو گردیده ایم.