• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۴.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط حوزه ی کسب و کار از IFO

 ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص ارزیابی شرایط جاری از IFO

 ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص تمایلات اقتصادی

 

آمار امروز آلمان، در رابطه با تغییرات شرایط حوزه ی کسب و کار، نتایج ارزیابی شرایط جاری و تمایلات اقتصادی این کشور بوده، که در صورت ادامه یابی رشد فعلی، در طی انتشارات در پیش رو، سبب تحکیم یابی واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا خواهد گردید. در صورت کاهش ناچیز نرخ شاخص های یاد شده نیز، با افت واحد ارزی یورو مواجه نخواهیم شد. چرا که تنها در صورت کاهش افزون و غیر منتظره ی سطح این دو شاخص، با تضعیف یابی نرخ گذاری های یورو و همه گیره  شدن معاملات فروش این واحد ارزی، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۷:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

آمار این روز ایالات متحده، در رابطه با تغییرات شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات این کشور خواهد بود. با وجود افزایش منحصر به فرد سطح این شاخص، در طی انتشار آمار ماه اکتبر و احتمال بروز کاهش های تصحیحاتی اش، در طی انتشارات در پیش رو، نظریه ی متخصصین مبنی بر ادامه یابی افزاش های فعلی در طی انتشارات در پیش رو می باشد. چرا که امکان دست یابی دوباره ی نرخ این شاخص، تا سطوح ماکسیموم جدید و تاریخی، بسیار افزون جلوه می نماید. در صورت تثبیت چنین روندی، در طی انتشار آمار در پیش رو، تحکیمات نرخی واحد ارزی دلار نیز، بسیار امکان پذیر، جلوه خواهد نمود.