• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۹.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم وام دهی به اشخاص خصوصی

 با در نظر گیری تحلیل اقتصاد دانان، مبنی بر کاهش در پیش روی سطح این شاخص که به دلیل افزایش های مداوم اخیرا شکل گرفته اش به وقوع خواهد پیوست، احتمال کاهش یابی سطح تمایلات بازرگانان، به منظور خرید پوند استرلینگ، همواره افزون جلوه می نماید. چرا که کاهش این شاخص، نمایانگر کاهش توان خرید جمعیت بوده و سبب ابراز تاثیراتی نامطلوب بر روند اقتصادی و حوزه ی کسب و کار این کشور، خواهد گردید. در پی انتشار این آمار، با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص هماهنگ بهای مصرف کننده

داده های امروز آلمان، در رابطه با چگونگی تغییر نرخ تورم ماه نوامبر این کشور بوده، که در صورت مثبت رقم خوردن داده ها، موجب تحکیم یابی واحد ارزی یگانه ی اروپا، خواهد گردید. بدین سبب نیز، در صورت افزون تر رقم خوردن آمار در پیش رو، از داده های تخمین یافته، واحد ارزی یورو، استحکام خواهد یافت.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - داده های سه ماهه ی تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

با توجه به نظریه ی متخصصین، در رابطه با احتمال افزایش بیشتر نرخ این شاخص در طی انتشارات آماری در پیش رو، احتمال تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار نیز، افزایش می یابد.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان، مارک کارنی

سخنرانی مربوطه، در طی کنفرانس (نتایج دو ساله ی تشکیل شورای کنترل کیفی و شفافیت بازار)، انجام خواهد پذیرفت.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - گزارش رئیس سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده، جانت یلن

گزارش مربوطه، در رابطه با چگونگی چشم انداز اقتصادی در پیش روی این سازمان و در حظور اتحادیه ی کمیته های اقتصادی این کشور، به وقوع خواهد پیوست.

 

 ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم معاملات باز فروش مسکن

در صورت تثبیت یابی پیش بینی متخصصین، در رابطه با افزایش در پیش روی نرخ این شاخص، دلار ایالات متحده، از پشتوانه ای کافی، به منظور تحکیم یابی آتی برخوردار خواهد گردید. با این وجود و با توجه به سخن رانی جانت یلن، به موازای انتشار این آمار، احتمال کمرنگ جلوه نمودن واکنش بازار به داده های مورد نظر، بسیار افزون جلوه می نماید.

 

ساعت ۱۸:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - داده های وزارت انرژی، در رابطه با تغییر حجم ذخایر نفتی

به موازای ادامه یابی کاهش نرخ این شاخص، با افزایش قیمت طلای سیاه و ارز های نفتی نیز، برخورد خواهیم نمود. اما در صورت افزایش  ناگهان سطح این شاخص، همانند دو هفته ی اول ماه نوامبر - ارز های نفتی تحت فشاری دوباره قرار خواهند گرفت.