• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۶.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

در طی انتشارات ۳ ماه اول و سه ماه سوم سال این شاخص، با تثبیت نرخ رشد حجم تولیدات، به میزان ٪۱.۸، مواجه گردیده ایم. با وجود ٪۲.۲ بودن نرخ میانگین این شاخص، نظریه ی متخصصین، مبنی بر رشد در پیش روی سطح داده های مربوطه بوده، که همواره می تواند تا ٪۳ نیز، افزایش یابد. به موازای تثبیت یابی چنین امری، در طی انتشارات آتی این شاخص و یا افزون تر بودن نرخ داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته، تحکیمات نرخی دلار استرالیا، امکان پذیر تر جلوه خواهند نمود.

 

ساعت ۱۱:۱۵ واحد ارزی فرانک سوئیس - شاخص بهای مصرف کنند گان

در حال حاضر و با وجود افزایش مداوم نرخ تورم، در سوئیس، احتمال متخصصین، بر افزایش ٪۰.۱ نرخ شاخص یاد شده، در طی انتشارات در پیش رو بوده، که در صورت تثبیت یابی، سبب تحکیمات بیشتر نرخ فرانک این کشور نیز، خواهد گردید. با این حال، در صورت پایین تر رقم خوردن داده های آتی، از آمار تخمین یافته، تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی این واحد ارزی، امری مبرم، به حساب خواهد آمد.

 

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات کمی جمعیت شاغل، از آژانس آماری ADP

همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی آمریکا، با انتشار آمار مربوط، به تغییرات کمی موقعیت های شغلی تازه، در سطح ایالات متحده، از آژانس آماری ADP، برخورد خواهیم نمود. با وجود مقدماتی بودن این گزارش - کاهش نرخ شاخص یاد شده، در طی انتشارات در پیش رو، سبب تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده، خواهد گردید.

 

ساعت ۱۸:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تنظیمات نرخ بهره ی بانکی کانادا

ساعت ۱۸:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - بیانیه الحاقی تنظیم گر مالی کانادا

با توجه به ناچیز بودن احتمالات افزایش بیشتر نرخ بهره، در طی این گزارش، می بایست با توجه بیشتری، به بررسی نتایج انتخابات ما بعد و بیانیه ی الحاقی رئیس این بانک، پرداخت. چرا که، در حین انتشار این گزارش، با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار کانادا، رو به رو خواهیم گردید. به موازای ناتوان جلوه نمودن بانک مرکزی، در مقابل سنگین تر گردیدن سیاست گذاری های مالی این کشور، تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی دلار کانادا، امری مبرم، به شمار خواهد آمد.