• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۸.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

همان طور که در گزارش های قبلی عرض شده بود، تعطیلات سال نوی میلادی، با کاهش حجم پیش زمینه ی خبری جهان و مخصوصا اروپا، همراه خواهند گردید.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - پژوهش نامه ی اقتصادی بانک مرکزی اروپا

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم وام های مسکن تایید شده، به دست بانک های بزرگ

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو ایتالیا - تنظیم حجم اوراق قرضه ی ۱۰ ساله

تغییرات آتی نرخ شاخص های یاد شده،  در طی جلسات معاملاتی امروز، توان ابراز تغییرات چندان وسیعی، در متن تحرکات نرخی یورو و پوند استرلینگ را، دارا نمی باشد. به همین دلیل نیز، احتمال پایین بودن نرخ نوسانات ارزی و سطح فعالیت های معاملات امروز این دو  واحد ارزی، بسیار افزون جلوه می نماید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های مدعیان بی کاری

با در نظر گیری افزایش منحصر به فرد این شاخص، در طی هفته ی اخیر - تحرکات نرخی دلار ایالات متحده، تحت فشار، قرار خواهند گرفت. با این وجود، می بایست به محتوای آمار تراز جاری حساب بازرگانی برون مرزی این کشور، که کمی دیر تر انتشار خواهد یافت نیز، توجه به سزایی نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تراز جاری حساب بازرگانی برون مرزی تبادل کالا

با در نظر گیری افزایش منحصر به فرد ماه اکتبر نرخ کسری این شاخص، در صورت عدم کاهش ما بعدش تا سطح ۰.۶۵ میلیارد و پایین تر، تحت فشار قرار گرفتن نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، بسیار مبرم جلوه خواهد نمود. افزایش ناگهان نرخ این شاخص، در طی انتشارات آتی نیز، تضعیف بیشتر نرخ گذاری های دلار ایالات متحده را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۷:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص Chicago PMI

با در نظر گیری افزایش منحصر به فرد نرخ ۳ ماه اخیر این شاخص، و تحکیمات مابعدش، بالا تر از سطح میانگین متوسط نرخ سالانه - افت های مابعدش به میزان ۶۲ نقطه ی نموداری، منجر به تضعیف نرخی دلار ایالات متحده، نخواهد گردید. در حالی که افزایش غیر منتظره ی سطح داده های در پیش روی این شاخص، بالا تر از آمار ماه نوامبر، تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده را، به دنبال خواهد داشت.

وخیم تر گردیدن پیش زمینه ی کلی گزارش های آماری ایالت متحده، تنها در طی اجرای جلسات معاملاتی آمریکا، با ابراز تاثیرات منفی بر نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۹:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - داده های وزارت نفت، در رابطه با تغییرات حجم ذخایر نفتی

کاهش آتی حجم ذخایر نفتی، افزایش نرخ طلای سیاه را، به دنبال خواهد داشت. و حتی کاهش نه چندان قابل توجه این شاخص، با کم عمق تر گردیدن افت های تصحیحاتی ارز های نفتی نیز، همراه خواهد گردید.