• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۲.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

امروز اولین روز معاملات اروپا و ایالات متحده شناخته می شود. اما ژاپن و نیوزلند، هنوز به تعطیلات ادامه خواهند داد.

 

ساعت ۱۱:۵۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۱:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

با توجه به نهایی بودن آمار مورد نظر، تنها در صورت بازنگری آمار اولیه ی این شاخص، با ابراز تاثیرات، بر تحرکات نرخی واحد ارزی یورو، برخورد خواهیم نمود. همچنین با در نظر گیری رشد داده های ماه نوامبر و دسامبر شاخص مربوطه و در صورت ادامه یابی این روند، در طی انتشارات در پیش رو، با تحکیمات نرخی واحد ارزی یورو، مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

با وجود اینکه، نظریه ی متخصصین، مبنی بر عدم رشد آتی نرخ این شاخص بوده، تثبیت آمار تخمین یافته در سطح ۵۸ نقطه ی نموداری، توان پشتیبانی از تحکیمات نرخی پوند استرلینگ، در چشم اندازی کوتاه مدت را، دارا می باشد. با این وجود، به عرضه رسیدن داده های تضعیف کننده نیز، منجر به افت نرخی پوند، خواهند گردید.

 

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص PMI حوزه ی تولیدات (همراه با آمار سالانه) از RBC

پس از افزایش های نرخ این شاخص، در طی سال ۲۰۱۶ و اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی، همواره با کاهش کما بیش نرخ شاخص مورد نظر، برخورد نموده ایم. تنها در صورت کاهش بیشتر سرعت افزایش های اخیر داده های این شاخص، به موازات افزایش قیمت نفت خام، تحرکات نرخی دلار کانادا، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار نیوزلند - تغییرات نرخ جهانی شاخص بهای محصولات لبنیاتی

منفی رقم خوردن ۵ آمار آخر تخمین یافته، از ۶ آمار کلی این شاخص، تضعیف نرخی دلار نیوزلند را، به همراه خواهد داشت. با این وجود، در صورت بروز افزایش های غیر منتظره ی داده های در پیش رو، که در آستانه ی بازگشایی جلسات معاملاتی اقیانوس آرام و همچنین بازگشایی چهارشنبه ی بانک های نیوزلند، به وقوع خواهد پیوست نیز، می توان با تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار نیوزلند، مواجه گردید.