• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۴.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۵۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۵۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۱:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص مشتق PMI

با توجه به نهایی بودن این انتشارات و افزایش قابل توجه نرخ داده های شاخص های یاد شده، در طی به عرضه رسیدن آمار ماقبل - تثبیت مثبت رقم خوردن داده های در پیش رو، همانند آمار تخمین یافته منجر به تحکیمات نرخی یورو، خواهد گردید. تنها در صورت منفی جلوه نمودن بازنگری های آتی، می توان با افت این واحد ارزی، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - شاخص PMI حوزه ی خدمات

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - حجم خالص وام دهی به اشخاص خصوصی

رشد نرخ شاخص های یاد شده، با تحکیمات نرخی پوند همراه خواهند بود، اما تنها در صورت افزایش منحصر به فرد سطح داده های در پیش رو، در مقایسه با آمار پیشین شاخص های یاد شده - با تحکیمات بلقوه ی نرخ گذاری های پوند استرلینگ، برخورد خواهیم نمود. همچنین خاطر نشانم، که حجم خالص وام دهی و نرخ شاخص PMI حوزه ی خدمات ماه پیش، پایین تر از سطح میانگین متوسط آمار کلی استقرار داشته اند. به همین دلیل نیز، تنها عامل تحکیمات نرخی پوند، افزایش قابل توجه سطح شاخص های یاد شده، به حساب می آید.

 

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات کمی جمعیت شاغل از ADB

با توجه به عدم باور متخصصین، به افزایش دوباره ی سطح داده های این شاخص، بالا تر از ۲۰۰ هزار عدد، تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده نیز، در طی انتشار آمار مربوطه، چندان امکان پذیر، جلوه نمی نماید. در صورت پایین تر رقم خوردن سطح داده های این شاخص از ۱۵۰ هزار عدد، همه گیره شدن فروش دلار، مبرم جلوه خواهد نمود. اما تحکیمات نرخی دلار، تنها در صورت افزایش نرخ این شاخص، تا سطح ۲۱۰ هزار عدد، امکان پذیر خواهد بود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

افت نرخ آتی این شاخص، پایین تر از ۲۲۵ هزار عدد و به موازات افزایش سطح اشتغال، می تواند با افزایش دوباره ی سطح فعالیت های معاملاتی خریداران دلار، همراه گردد.