• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۰.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم تولیدات صنعتی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا -  تغییر حجم تولیدات صنایع کارخانه ای

با در نظر گیری عدم اطمینان متخصصین، به رشد بیشتر نرخ این دو شاخص، احتمال تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی پوند نیز، افزایش خواهد یافت.

داده های ماهانه ی این دو شاخص، همواره در حال رشد می باشند، اما سطح آمار سالانه، کاهش یافته است. به همین دلیل نیز، تنها در صورت افزایش یابی آمار سالانه ی این دو شاخص، تحکیمات نرخی پوند، امکان پذیر، جلوه خواهد نمود.

 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - داده های مربوط، به تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی از NIESR

با وجود کم اهمیت بودن داده های ماهانه ی این شاخص تورمی، می بایست به بررسی چگونگی تغییرات آمار در پیش رو پرداخت. چرا که انتشار آمار متغییر از داده های ماقبل این شاخص، می تواند با افزایش نرخ نوسانات و سطح فعالیت های معاملاتی جفت های ارزی پوند استرلینگ نیز، همراه گردد.

 

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم جواز صادره، به منظور ساخت و ساز

با توجه به درجه ی اهمیت متوسط این آمار، در صورت به عرضه رسیدن آمار منفی این شاخص در طی انتشارات در پیش رو، تحرکات نرخی دلار کانادا، تحت فشار قرار خواهند گرفت. با این وجود پایداری و رشد مستحکم قیمت نفت خام، می تواند به عنوان دلیل اصلی افزایش های مابعد نرخ دلار کانادا نیز، محسوب گردد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای واردات

با در نظر گیری امکان پذیر تر شدن افزایش نرخ تورم، در پی رشد بیشتر سطح شاخص مربوطه، به عرضه رسیدن آمار مثبت این شاخص در طی انتشارات در پیش رو، منجر به تحکیم یابی نرخ دلار ایالات متحده نیز، خواهد گردید.