• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۱.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییر حجم خرده فروشی

افزایش های آتی نرخ این شاخص، با تحکیمات موقت نرخ گذاری های دلار استرالیا، همراه خواهند گردید. با این وجود، تثبیت نظریه ی متخصصین، در رابطه با افت در پیش روی سطح داده های این شاخص (یعنی از ٪۰.۵ تا ٪۰.۴) نیز، افول نرخی دلار این کشور را به دنبال نخواهد داشت.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - گزارش شرایط وام دهی

با وجود کم رنگ بودن واکنش بازار، به تغییرات امکان پذیر، در متن این گزارش، بروز تغییرات چشمگیر در متن شاخص مربوطه، توان افزایش بخشی به نرخ نوسانات ارزی پوند را، دارا می باشد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - گزارش بانک مرکزی اروپا، در رابطه با نتایج نشست سران این بانک به منظور تنظیم سیاست گذاری های مالی منطقه

با توجه به تاخیر ۴ ماه ی داده های این گزارش، افزایش نرخ نوسانات یورو، در طی انتشار آمار مربوطه، چندان افزون، به نظر نمی رسد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مسکن در سطح بازار اولیه

تنها در صورت کاهش قیمت نفت به موازات نرخ شاخص مربوطه، با تضعیف نرخی دلار کانادا، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای تولید کنندگان

با توجه به افزایش های پی در پی داده های ۴ ماه اخیر این شاخص، کند تر شدن روند رشدی فعلی، تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده را، تحت فشار قرار نخواهد نمود. اما افزایش غیر منتظره ی نرخ این شاخص نیز، با همه گیره شدن خرید دلار، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - درخواست های اولیه ی مدعیان بی کاری

کاهش آتی نرخ این شاخص، پایین تر از ۲۳۵ هزار عدد، نرخ دلار ایالات متحده را افزایش خواهد داد. اما در صورت تثبیت یابی آمار ۲۴۸ هزار عددی متخصصین، بروز چنین تحکیمات نرخی، بعید به نظر می رسد.

 

ساعت ۲۳:۳۰  واحد ارزی دلار ایالات متحده -  سخنرانی عضو گروه FOMC، ویلیام دادلی

سخن رانی مربوطه، در رابطه با چشم انداز اقتصادی ایالات متحده بوده و در طی اجرای همایش صنایع اوراق بهادار بازار های مالی، به وقوع خواهد پیوست.