• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۶.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده، بدون محاسبه ی بهای محصولات خوراکی تازه

نرخ تورم ژاپن همواره در حال افزایش بوده و رشد آتی ٪۱.۱ نسبت به رشد اخیر ٪۰.۶ نرخ این شاخص، می تواند با تحکیمات نرخی ین ژاپن همراه گردد. رشد آتی ٪۱.۱ نرخ تورم، نظریه ی متخصصین به حساب می آید.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تغییر شاخص عرضه پول М3

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تحلیلات پیش بینی های متخصصین

آمار مربوطه از سوی بانک مرکزی اروپا و در رابطه با تغییرات شاخص انتظارات تنظیمات نرخ بهره، سطح بی کاری و حجم واقعی تولیدات ناخالص داخلی این منطقه خواهند بود. افزایش امکان پذیر (پیش بینی شده ی) شاخص عرضه پول М3، می تواند با تحکیمات نرخی یورو همراه گردد.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

نظریه ی متخصصین، مبنی بر کند تر شدن نرخ افزایش های فعلی این شاخص، در طی انتشارات در پیش رو می باشد.  به همین دلیل نیز، احتمال افت پوند استرلینگ به موازات تثبیت این اخبار، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی سه ماهه

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم سفارش های کالای بادوام

افزایش نرخ این دو شاخص، توان تحکیم بخشی کوتاه مدت، به نرخ گذاری های دلار را، دارا می باشد. با این وجود، نظریه ی متخصصین، در رابطه با کند تر شدن نرخ رشد این شاخص در طی انتشارات در پیش رو، تحکیمات بلقوه ی دلار ایالات متحده را، غیر ممکن می نماید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مصرف کننده

کاهش آتی نرخ این شاخص منجر به افت دلار کانادا خواهد گردید. با این وجود در صورت ادامه یابی رشد قیمت نفت، واحد ارزی دلار کانادا از پشتوانه ی بلقوه ای برخوردار خواهد بود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی ین ژاپن - سخنرانی رئیس بانک ژاپن، هاروهیکو کورودا