• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۳۰.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۰:۴۵ واحد ارزی دلار نیوز لند - سود خالص حساب بازرگانی خارجی

در طی چهار ماه اخیر، با افزایش شدید نرخ کسری این شاخص، رو به رو بوده ایم، که همواره با ابراز تاثیراتی نا مطلوب بر تحرکات نرخی دلار نیوز لند، همراه گردیده است. بدین سبب نیز افزایش های آتی نرخ کسری شاخص مربوطه، می تواند، به تضعیف یابی شدید نرخ گذاری های دلار نیوز لند منجر گردد. چنین امری با همه گیره شدن موجی از فروش جفت ارزی NZD/USD نیز، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص اطمینان حوزه ی کسب و کار NAB

در صورت تثبیت یابی نظریه ی متخصصین، در رابطه با افزایش در پیش روی نرخ این شاخص، با تحکیمات نرخی دلار استرالیا، رو به رو خواهیم گردید. در این بین می بایست به خاطر داشت، که کاهش غیر منتظره ی سطح داده های در پیش رو، با تضعیف یابی نرخ واحد ارزی دلار استرالیا، همراه خواهد گردید. سطح فعالیت های معاملاتی خریداران AUD/USD، همواره افزون می باشد. به همین دلیل نیز، مثبت رقم خوردن داده های در پیش رو، تحکیمات نرخی این جفت ارزی را نیز، به همراه خواهد داشت.

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - شاخص های مهم اقتصادی از KOF

افزایش آتی نرخ این شاخص، رشد شاخص تولیدات ناخالص داخلی را به همراه خواهد داشت. بروز چنین امری نیز، با تحکیمات نرخی واحد ارزی فرانک سوئیس همراه خواهد گردید. با این حال، حتی نظریه ی متخصصین، در رابطه با عدم رشد آتی این شاخص نیز، با ابراز تاثیرات منفی بر نرخ گذاری های فرانک سوئیس همراه نخواهد گردید. چرا که نرخ رشد سه ماه آخر ۲۰۱۷ این شاخص، از میزان بسیار افزون و منحصر به فردی برخوردار بوده است.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم وام دهی به اشخاص خصوصی

با توجه به نظریه ی متخصصین، در رابطه با کاهش در پیش روی نرخ این شاخص،  کاهش یابی نرخ تمایلات بازرگانان، به منظور سرمایه گذاری با استفاده از واحد ارزی پوند استرلینگ را، به همراه خواهد داشت. چرا که کاهش یابی حجم وام دهی به اشخاص خصوصی، نرخ گذاری های پوند و همچنین شرایط اقتصادی را نیز، تحت فشار قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی

آمار مورد نظر، در رابطه با تغییرات داده های ۳ ماه چهارم سال ۲۰۱۷ بوده، که همراه با افزایش های آتی اش می تواند، از تحکیمات نرخی یورو نیز، پشتیبانی نماید. چرا که با توجه به تحکیمات منحصر به فرد نرخ گذاری های این واحد ارزی در طی گذر سال ۲۰۱۷، احتمال بروز چنین امری، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.

 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص بهای مصرف کننده گان

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص هماهنگ بهای مصرف کننده گان

نرخ تورم در آلمان کمی پایین تر از میزان استاندارد و در حوالی ٪۲، رقم خورده، که عدم خوشایندی بانک مرکزی اروپا را نیز، به همراه داشته. با این وجود، افزایش غیر منتظره (غیر قابل وقوع)  نرخ داده های در پیش روی این شاخص، می تواند با تحکیمات ارزی یورو نیز، همراه گردد. بروز چنین امری، مخصوصا به موازات مثبت رقم خوردن آمار مربوط، به تولیدات ناخالص داخلی این منطقه، چندان بعید به نظر نمی رسد.

 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص اطمینان مصرف کننده گان

با توجه به کاهش های ماه دسامبر این شاخص، تنها در صورت مثبت رقم خوردن آمار در پیش رو، با تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده، مواجه خواهیم شد. در این بین می بایست به چگونگی تغییرات ژئوپلیتیک  و سیاسی ایالات متحده نیز، توجه نمود.

 

ساعت ۱۸:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

این سخنرانی شامل اظهار شهادت رئیس بانک مرکزی در حظور کمیته ی مالی مجلس اعیان بریتانیا بوده، که همواره می بایست تحت بررسی قرار نمود.