• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۳۱.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص بهای مصرف کننده

با در نظر گیری احتمالات متخصصین، در رابطه با افزایش نرخ سالانه  و سه ماهه ی این شاخص، تحکیمات نرخی دلار استرالیا نیز، چندان بعید به نظر نمی رسند. به هر حال نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا، در پی انتشار آمار مربوطه افزایش خواهد یافت.

 

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - تغییر حجم خرده فروشی

ساعت ۱۱:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - تغییر تعداد جمعیت بی کار

ساعت ۱۱:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - سطح بی کاری

همراه با ادامه یابی افزایش سطح شاخص های یاد شده و بهبود یابی بیشتر شرایط بازار کار آلمان، تحکیمات ارزی یورو نیز، امکان پذیر تر، جلوه خواهند نمود. نرخ نوسانات ارزی یورو، در حین به عرضه رسیدن داده های مربوطه، افزایش خواهد یافت.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کنندگان

با توجه به عدم اطمینان متخصصین، به افزایش آتی نرخ تورم در اتحادیه ی اروپا، احتمال تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی یورو، همواره افزایش خواهد یافت. با این وجود، در صورت افزایش غیر منتظره ی نرخ این آمار، در طی انتشارات در پیش رو، نرخ گذاری های یورو، تحکیم خواهند یافت. چرا که ادامه یابی کاهش نرخ تورم اتحادیه ی اروپا، تاثیراتی نه چندان مطلوب، بر افزایش های نرخی یورو، ابراز خواهد نمود.

 

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر تعداد جمعیت شاغل از ADP

داده های مربوطه، به عنوان گزارشی مقدماتی شناخته شده، چرا که آمار آتی بازار کار این منطقه، شامل تغییرات کمی فرصت های شغلی جدیدا ترتیب داده شده در حوزه ی غیر کشاورزی، می باشد. منفی رقم خوردن این آمار، با ابراز تاثیراتی منفی، بر تحرکات نرخی دلار ایالات متحده را، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مواد خام

با توجه به سه ماهه بودن این آمار، احتمال کاهش یابی سطح واکنش بازار، به داده های مربوطه نیز، افزایش خواهد یافت. با این وجود، افزایش و یا کاهش بلقوه ی نرخ این شاخص، منجر به افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی دلار کانادا، خواهد گردید.

 

ساعت ۲۲:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تنظیمات نرخ بهره به دست FOMC

ساعت ۲۲:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - بیانیه ی الحاقی FOMC

با توجه به احتمال بسیار ناچیز افزایش یابی نرخ بهره، درآینده ای نزدیک، تنها با بررسی نمودن محتوای بیانیه ی مابعد این نشست، می توان از چگونگی گرایش های اتی نرخ دلار ایالات متحده با خبر شد. چرا که این بیانیه به عنوان آخرین سخنرانی رئیس اسبق سیستم ذخایر فدرال، جانت یلن به شمار می آید. به همین دلیل نیز می بایست با توجه بیشتری به بررسی محتوای بیانیه ی مربوطه، پرداخت.