• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۴.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص ضمنی تولیدات ناخالص داخلی

داده های این روز ژاپن، شامل آمار ۳ ماه چهارم سال ۲۰۱۷ بوده، که از نظر متخصصین در حال کاهش می باشد. تثبیت یابی روند منفی این دو شاخص تورمی، نرخ گذاری های ین ژاپن را تحت فشار قرار خواهد نمود. همچنین احتمال تضعیف یابی نرخ گذاری های USD/JPY نیز، امکان پذیر جلوه می نماید.

 

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی

احتمالات متخصصین، مبنی بر افت ٪۲.۲ داده های سالانه و کاهش ٪۰.۶ آمار سه ماهه بوده، که با توجه به تحکیمات اخیر یورو نسبت به دلار ایالات متحده، می تواند منجر به کاهش یابی سطح تمایلات خریداران یورو، گردد.

 

ساعت ۱۱:۵۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - سخنرانی معاون رئیس هیئت مدیره ی بانک ملی سوسیس فریتس زوربرگ

ساعت ۱۴:۲۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - سخنرانی معاون رئیس هیئت مدیره ی بانک ملی سوسیس فریتس زوربرگ

این سخنرانی در طی سمپوزیوم مربوط به وجه نقد، که در رابطه با فرق وجه پرداختی دیروز، امروز با فردا، برگذار شده است. به انجام خواهد رسید.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

با وجود اطمینان متخصصین به کاهش یابی به زود نرخ رشد اقتصاد این منطقه، شرایط اقتصادی کلی اتحادیه ی اروپا، از سطح بالایی برخوردار می باشند. در صورت افزایش هم زمان حجم تولیدات ناخالص داخلی آلمان و اتحادیه ی اروپا، با تحکیمات نرخی یورو، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کنندگان

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کنندگان بدون محاسبه ی بهای مواد خوراکی و منابع انرژی

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم خرده فروشی

این دسته از شاخص های یاد شده، تورمی می باشند. کند شدن روند افزایشی این سه شاخص، می تواند با تضعیف یابی نرخ دلار ایالات متحده، همراه گردد. طبق نظریه ی متخصصین، احتمال افزایش حجم خرده فروشی نیز چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد. به همین دلیل نیز، با ابراز تاثیرات مثبت بر نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، برخورد نخواهیم نمود.