• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۶.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

ساعت ۰۱:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی فرماندار بانک ذخایر استرالیا، فیلیپ لاو

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم خرده فروشی با حساب هزینه ی حمل و نقل

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم خرده فروشی بدون حساب هزینه ی حمل و نقل

نظریه ی متخصصین، مبنی بر افزایش نرخ شاخص حجم خرده فروشی با حساب هزینه ی حمل و نقل بوده، که در صورت تثبیت یابی با تحکیمات نرخی پوند استرلینگ نیز، همراه خواهد گردید. در این بین، در صورت منفی بودن این آمار،  نرخ گذاری های واحد ارزی پوند، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - حجم پروسه های معاملاتی، با استفاده از اوراق بهادار خارجی

شاخص مربوطه، شامل داده های سود خالص پروسه های معاملاتی اوراق بهادار بوده، که در صورت مثبت رقم خوردن، تحکیمات نرخی دلار کانادا را نیز، به دنبال خواهد داشت. چرا که افزایش نرخ این شاخص، نمایان گر حجیم تر شدن کیسه ی پول دولتی می باشد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم فروش صنایع

با توجه به افزایش قابل توجه نرخ ماه دسامبر این آمار، احتمال کاهش آتی داده های در پیش روی شاخص مربوطه، افزایش میابد. با این وجود، کاهش ٪۱.۵-۱ سطح داده های آتی، نرخ گذاری های دلار کانادا را، تحت فشار قرار نخواهد نمود. اما در صورت کاهش یابی نرخ این شاخص، پایین تر از میزان ٪۳، با تضعیف یابی واحد ارزی دلار این کشور، مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی ایالات متحده - حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد پایه ریزی های جدید ساختمانی

همواره خاطر نشانم، که نرخ شاخص حجم جواز صادره ی ساخت و ساز، افزون بوده و به موازات افزایش یابی سطح شاخص پایه ریزی های جدید ساختمانی، می تواند منجر به تحکیم یابی دلار ایالات متحده گردد. چرا که نرخ شاخص پایه ریزی های جدید ساختمانی، از سطح چندان بالایی برخوردار نمی باشد. سطح تمایلات خریداران دلار، در صورت مثبت رقم خوردن این دو آمار، افزایش خواهد یافت.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کنندگان از دانشکده ی میشیگان

با توجه به مستقر بودن داده های این شاخص، در حوالی سطح میانگین متوسط نوسانات، در صورت منفی رقم خوردن آمار در پیش رو، با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، برخورد خواهیم نمود.

همواره به یاد داشته باشید، که تغییرات شرایط اقتصادی ایالات متحده، بر نرخ دلار تاثیر داشته، اما قابل ملاحظه ترین تاثیرات نرخی دلار، برگرفته از تغییرات شرایط ژئوپلیتیک این منطقه و چگونگی بیانیه های کاخ سفید در رابطه با امور خارجی این کشور می باشد.