• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۰.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۰:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - شاخص بهای تولید کنندگان

این آمار، شامل داده های سه ماه چهارم سال شاخص بهای تولید کنندگان بوده، که در صورت کاهش یابی، منجر به تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار نیوزیلند نیز، خواهد گردید. چرا که در طی انتشار آمار ما قبل این شاخص، با افت نرخ سه ماهه ی شاخص بهای تولید کنندگان، برخورد نمودیم. اما رشد ٪۰.۱ نرخ داده های آتی، می تواند با تحکیمات نرخی این واحد ارزی، همراه گردد.

 

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - پروتکل نشست سران بانک مرکزی استرالیا، در رابطه با، سیاست گذاری های مالی و وامی این منطقه

داده های این شاخص، اطلاعاتی جامع از تغییرات شرایط مالی و اقتصادی منطقه را در بر داشته، که همراه با به عرضه رسیدن، می تواند منجر به افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا گردد. مثبت گرایی های سران این نشست، در رابطه با چشم انداز آتی شرایط مالی و اقتصادی، می تواند با تحکیمات نرخی دلار استرالیا، همراه گردد.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار، از دانشکده ی ZEW

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط جاری ، از دانشکده ی ZEW

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار، از دانشکده ی ZEW

این دسته از داده های مشتق، گویای چگونگی نرخ تغییرات شاخص های تمایلات کسب و کار و شرایط اقتصاد کلان آلمان و اتحادیه ی اروپا، می باشند. همراه با به عرضه رسیدن این آمار، با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی یورو نیز، مواجه خواهیم شد. همواره یاد آورم، که نرخ این داده های در طی ماه ژانویه، افزایش یافته اند. در صورت ادامه یابی این افزایش ها، نرخ گذاری های یورو نیز، تحکیم خواهند یافت.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم عمده فروشی

نرخ تغییرات داده های این شاخص، از سطح نوسانی بسیار بالایی برخوردار بوده و از نظر تجربی، توان ابراز تغییرات چندان بلقوه ای بر نرخ گذاری های دلار کانادا را، دارا نمی باشد. هرچند که مثبت رقم خوردن این آمار، تحکمات نرخی این واحد ارزی را، به دنبال خواهد داشت.

 

واحد ارزی دلار نیوزیلند - تغییرات نرخ جهانی محصولات لبنیاتی

زمان انتشار این داده، معین نبوده و در صورت متغییر بودن نرخ داده های این شاخص، از آمار ما قبل، نرخ نوسانات ارزی دلار نیوزیلند نیز، افزایش خواهد یافت. با توجه به افزایش منحصر به فرد آمار ماه ژانویه و اوایل فوریه ی این شاخص، احتمال کاهش یابی نرخ داده های آتی، چندان بعید به نظر نمی رسند. در صورت بروز چنین امری، با تضعیف یابی کما بیش نرخ گذاری های دلار نیوزیلند نیز، برخورد خواهیم نمود.