• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۲.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط کسب و کار از  IFO

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط جاری از  IFO

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص انتظارات اقتصادی از  IFO

نرخ دو شاخص اول در حال افزایش می باشد. اما شاخص سوم، کاهش یافته. ادامه یابی این روند نزولی، نرخ گذاری های یورو را، تحت فشار قرار خواهد نمود. تنها در صورت مثبت بودن نرخ هر سه شاخص، با تحکیمات ارزی یورو، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات کلی حجم سرمایه گذاری

داده های مربوطه، شامل آمار تولیدات ناخالص داخلی سال ۲۰۱۷ بریتانیا بوده، که همراه با عرضه، نرخ نوسانات پوند را نیز، افزایش خواهد داد. افزایش سطح شاخص تغییرات کلی حجم سرمایه گذاری این منطقه، پشتیبانی مطمئن، از افزایش های آتی نرخ این واحد ارزی، به شمار می آید.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - گزارش بانک مرکزی اروپا در رابطه با سیاست گذاری های مالی

این گزارش، تنها ۴ هفته بعد از انجام گیری نشست مربوطه، به عرضه خواهد رسید. اما توان ابراز تغییرات نرخی قابل توجه، در نوسانات ارزی یورو را نیز، دارا می باشد. چرا که این داده، نمایان گر چگونگی نگرش تنظیم گر مالی، در رابطه با تغییرات آتی نرخ بهره و سیاست گذاری های مالی منطقه، به شمار می آید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم خرده فروشی

این داده از درجه ی اهمیت چندان بالایی برخوردار نبوده و نرخ نوسانات ارزی دلار این کشور را نیز، افزایش نخواهد داد. با این وجود، در صورت افزایش منحصر به فرد نرخ این شاخص، با تحکیمات ارزی دلار کانادا، مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های مدعیان بی کاری

آمار مربوطه از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار می باشند. تنها در صورت تغییرات بلقوه ی نرخ این شاخص، با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار ایالات متحده، برخورد خواهیم نمود. با توجه به مطلوب بودن شرایط فعلی بازار کار، تنها در صورت کاهش چشم گیر سطح داده های در پیش رو، نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، ویلیام دادلی

ساعت ۲۰:۱۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، رافائل بوستیک

می بایست به چگونگی محتوای بیانیه های سران سیستم ذخایر فدرال، توجه بیشتری نمود.