• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۳.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۰:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - تغییر حجم خرده فروشی

با توجه به سه ماهه بودن نشریات این آمار، تاثیر گیری نرخ گذاری ها نیز از داده های مربوطه افزایش میابد. با توجه به افت آمار سه ماه سوم این شاخص، به موازات منفی رقم خوردن آمار در پیش رو، نرخ گذاری های دلار نیوزیلند را تحت فشار قرار خواهد نمود. در پی عرضه ی داده های مربوطه با افزایش یابی نرخ نوسانات واحد ارزی دلار نیوزیلند، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده، بدون محاسبه ی بهای مواد خوراکی

نرخ تورم ژاپن در حال افزایش بوده و تمایلات خریداران ین را افزایش می نماید. اما در صورت منفی رقم خوردن آمار در پیش روی این دو شاخص، نرخ گذاری های این واحد ارزی را، تحت فشار قرار خواهد نمود. در پی عرضه ی داده های مربوطه با افزایش یابی نرخ نوسانات واحد ارزی ین ژاپن، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یرورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده

به توجه به نهایی بودن انتشارات این آمار، تنها در صورت تغییر یابی نرخ داده های در پیش رو، نسبت به آمار پیشتر انتشار یافته، با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی یورو، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مصرف کننده

 ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

با توجه به کاهش ناگهانی نرخ داده های ماه دسامبر این شاخص، در صورت ادامه یابی کاهش یابی بیشتر سطح داده های امروزی، نرخ گذاری های دلار کانادا، تحت فشار قرار خواهند گرفت. در این بین نیز، در صورت افزایش سطح داده های در پیش رو، بالا تر از نرخ آمار ماقبل، نرخ دلار این کشور، تحکیم خواهد یافت.