• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۶.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به کمرنگ بودن پیش زمینه ی خبری امروز، می بایست با توجه بیشتری به بررسی سخنرانی های در پیش روی  روسای چندی از بانک های مرکزی جهان، پرداخت.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

سخنرانی مربوطه، در حظور کمیته ی اقتصادی پارلمان اروپا، در بروکسل به انجام خواهد رسید. این اخبار از درجه ی اهمیت کافی برخوردار می باشد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن، در سطح بازار اولیه

رشد کما بیش نرخ این شاخص، نمایان گر بهبود یابی حوزه ی ساخت و ساز و همچنین بازار مسکن این منطقه، به شمار می آید و در صورت ادامه یابی افزایش سطح این داده، در طی انتشارات ما بعد، با تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده، برخورد خواهیم نمود.

 

 ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی معاون رئیس بانک انگلستان، جان کانلیف، در رابطه با ثبات مالی منطقه

با توجه به کلی بودن مبحث این سخنرانی، که در رابطه با خواص پول خواهد بود، با افزایش منحصر به فرد نرخ نوسانات دلار ایالات متحده، در طی به عرضه رسیدن این اخبار، برخورد نخواهیم نمود.

 

ساعت ۲۳:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، راندال کوارلس

سخنرانی مربوطه، در رابطه با نتایج ارزیابی شرایط جاری اقتصاد ایالات متحده بوده، که در صورت بیانیه های مثبت، می تواند با تحکیمات ارزی دلار این کشور نیز، همراه گردد.