• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۱.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییر حجم مخارج مالی کسب و کار خصوصی

با توجه به سه ماهه بودن داده های این شاخص، تاثیر گیری نرخ گذاری های دلار استرالیا نیز، از آمار مربوطه افزون بوده و همراه با مثبت رقم خوردن داده های در پیش رو، دلار استرالیا، تحکیم خواهد یافت. تثبیت یابی چنین آماری و یا افزون تر رقم خوردن نرخ داده های آتی، از آمار تخمین یافته، تحکیمات ارزی دلار این منطقه را به همراه خواهد داشت.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی تولیدات

ادامه یابی روند منفی این داده، به موازات سخت تر شدن پروسه ی خروج بریتانیا، از اتحادیه ی اروپا، نرخ گذاری های پوند را، تحت فشار قرار خواهد نمود. نرخ نوسانات ارزی پوند نیز، در طی به عرضه رسیدن این آمار، افزایش خواهد یافت.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم وام دهی به اشخاص خصوصی

افزایش نرخ این آمار، در طی انتشارات در پیش رو، با تحکیمات نرخی پوند، همراه خواهد گردید. در این بین می بایست به چگونگی تغییرات شرایط داخلی این کشور نیز، توجه نمود. در پی به عرضه رسیدن این آمار، با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی پوند، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص پایه ای مخارج شخصی

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر سطح مخارج جمعیت

مثبت رقم خوردن این آمار، با تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده، همراه خواهد گردید. نرخ نوسانات این واحد ارزی نیز، در پی انتشار داده های مربوطه، افزایش خواهد یافت.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سود خالص تراز تجاری

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص PMI حوزه ی تولیدات (با محاسبه ی نوسانات فصلی) از RBC

کسری نرخ سود خالص تراز تجاری، در طی انتشارات سه ماه سوم سال ۲۰۱۷ افزایش شدیدی داشته و در صورت افزایش بیشتر نرخ این کسری، واحد ارزی دلار کانادا، تحت فشار قرار خواهد گرفت. اما نرخ شاخص PMI حوزه ی تولیدات ماه ژانویه ی این کشور، تا حداکثر میزان ممکن افزایش یافت. و رکورد افزایش های ماه آپریل سال ۲۰۱۷، که به میزان ۵۵.۹ نقطه رقم خورده بود را نیز، بشکسته است. به همین دلیل نیز، تنها در صورت کاهش شدید نرخ این آمار، با تضعیف یابی دلار کانادا، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی رئیس هیات مدیره ی سیستم ذخایر فدرال، جروم پاول

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی ISM

با توجه به عدم اطمینان متخصصین به بروز کاهش های افزون نرخ این شاخص، همراه با مثبت رقم خوردن داده های در پیش رو، با تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده، رو به رو خواهیم شد. چنین امری در صورت مطمئن بودن لفظ بیانیه های آتی رئیس هیات مدیره ی سیستم ذخایر فدرال، قابل وقوع، شمرده خواهد شد.