• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۵.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 به ساعت ۰۸:۱۵ صبح به وقت گرینویچ، چندی از مناطق عدید اروپا، به انتشار داده های نهایی آمار کسب و کار خدماتی، خواهند پرداخت. با توجه به نهایی بودن این آمار، در صورت متغییر رقم خوردن داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته، با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی یورو، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی خدمات

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص مشتق PMI

افت آتی این دو شاخص، نرخ گذاری های  یورو را، تحت فشار قرار خواهند نمود. چرا که نرخ آمار ماه فوریه ی این شاخص، همانند ماه ژانویه منفی بوده و تنها در صورت بازگشت دوباره ی نرخ گذاری ها، بالا تر از ۵۴.۵-۵۴.۰ نقطه، می تواند با تحکیمات نرخی پوند همراه گردد.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص مشتق ISM غیر تولیداتی

در صورت ادامه یابی افزایش های ماه ژانویه ی این شاخص و حتی کاهش ۵۹ نقطه ای اش، با تحکیمات نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده، برخورد خواهیم نمود.