• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۴.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۰:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - سود خالص حساب جاری تراز تجاری

نظریه ی متخصصین، مبنی بر کاهش آتی نرخ این شاخص به میزان ۲.۲۴ میلیارد بوده، که در واقع کمی بیشتر از میانگین متوسط نرخ کسری این شاخص به شمار می آید. به همین دلیل نیز، در صورت تثبیت یابی این آمار و یا افزایش بیشتر نرخ کسری این شاخص، نرخ گذاری های دلار نیوزیلند نیز، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۰۱:۰۵ واحد دلار استرالیا - سخنرانی معاون رئیس بانک رزرو استرالیا، کریستوفر کنت

هر گونه از بیانیه های رواسای بانک رزرو استرالیا، تاثیرات بلقوه ای بر تحرکات نرخی دلار این کشور، خواهند نمود. در حال حاضر و با توجه به نا معلوم بودن محتوای بیانیه ی در پیش رو، درجه ی اهمیت این گزارش نیز، کاهش خواهد یافت.

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا ماریو دراگی

این سخنرانی در طی اجرای کنفرانس مربوط، به کنترل امور بانک مرکزی اروپا به انجام خواهد رسید. این گزارش از درجه ی اهمیت کافی برخوردار بوده، چرا که احتمال بررسی چگونگی تنظیمات نرخ بهره و سیاست گذاری های مالی اروپا نیز، در طی اجرای این سخنرانی، بسیار امکان پذیر به نظر می رسد. بدین سبب، احتمال افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی یورو، در طی به عرضه رسیدن این آمار، بسیار امکان پذیر به نظر می رسد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای تولید کنندگان

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای تولید کنندگان بدون محاسبه ی مصارف خوراکی و منابع انرژی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم خرده فروشی

افزایش آمار سالانه ی بهای تولید کنندگان، به موازات حجم خرده فروشی می تواند تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده را، به دنبال داشته باشد. در این بین می بایست به تغییرات شرایط ژئوپلیتیک این منطقه نیز، توجه نمود. چرا که وخیم شدن شرایط سیاسی ایالات متحده، با افت دلار این کشور، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - داده های وزارت انرژی، در رابطه با تغییرات حجم ذخایر نفت خام

افزایش بیشتر حجم ذخایر نفتی، می تواند منجر به تضعیف یابی قیمت نفت گردد. در این بین کاهش غیر منتظره ی حجم ذخایر نفتی و تضعیف یابی دلار ایالات متحده، می تواند با افزایش یابی قیمت نفت، همراه گردد.