• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۳.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار از NZIER

نرخ ۳ ماه چهارم این شاخص، دچار کاهش گردیده و تنها در صورت بازگشت دوباره ی داده های آتی این شاخص، بالا تر از  سطح صفر درصد، می توان با تحکیمات نرخی دلار نیوزیلند برخورد نمود. در طی به عرضه رسیدن این آمار، می توان با افزایش نرخ نوسانات نرخی این واحد ارزی، رو به رو شد.

 

ساعت ۰۷:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تنظیمات نرخی بهره ی بانک ذخایر

ساعت ۰۷:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - بیانیه ی الحاقی رئیس بانک ذخایر

یکی از مهم ترین گزارش های این روز معاملاتی، شامل نتایج تنظیمات نرخ بهره ی استرالیا می باشد. با توجه به بعید بودن افزایش به زود نرخ بهره، توجه اکثریت بازار، به محتوای بیانیه ی الحاقی سران بانک ذخایر استرالیا، معطوف خواهد گردید. بروز بیانیه های منفی، می تواند با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار استرالیا، همراه گردد.

 

ساعت ۰۹:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تغییر حجم خرده فروشی

با توجه به کاهش ژانویه و فوریه ی این شاخص، با تحت فشار قرار گرفتن یورو، برخورد نمودیم. به همین دلیل نیز، در صورت افزایش بیشتر نرخ این شاخص، از داده های ماه فوریه، می توان با تحکیمات موقت نرخ یورو، به موازات عرضه ی این آمار نیز، برخورد نمود. منفی رقم خوردن این آمار می تواند با تضعیف یابی نرخ گذاری های یورو، در چشم اندازی کوتاه مدت، همراه گردد.

با توجه به اهمیت متوسط این داده، نرخ نوسانات ارزی و سطح فعالیت های معاملاتی نیز می توان بدون بروز تغییرات شدید، ثابت ماند.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی تولیدات

در پی افزایش بلقوه ی نرخ ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ این شاخص، با کاهش داده های سه ماهه ی شاخص مربوطه، برخورد نموده ایم. تنها در صورت افزایش نرخ این شاخص، می توان با تحکیمات نرخ پوند، برخورد نمود. با توجه به نظریه ی متخصصین، در رابطه با تحکیمات نرخی GBP، به میزان ۰.۴ نقطه و تا سطح ۵۴.۸ نموداری، میتوان با تضعیف یابی آتی نرخ پوند نیز، برخورد نمود. تنها در صورت افزایش نرخ این شاخص، بالا تر از سطح داده های تخمین یافته می توان با تحکیمات ارزی پوند، مواجه شد.

 

واحد ارزی دلار نیوزیلند - شاخص جهانی بهای محصولات لبنیاتی

با توجه به منفی بودن آمار اخیر این شاخص، با کاهش یابی شاخص های توایداتی نیوزیلند، برخورد نموده ایم. ادامه یابی چنین امری با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار نیوزلند نیز، همراه گردیده.

با توجه به اهمیت نه چندان افزون این شاخص، می توان با عدم افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار نیوزیلند نیز، برخورد نمود.