• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۶.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در طی اجرای جلسات آخرین روز هفته ی معاملاتی، با کمبود پیش زمینه ی خبری، مواجه خواهیم بود. به همین دلیل نیز، به بررسی اخبار اقتصادی آمریکا، می پردازیم.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سطح بی کاری

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر سطح اشتغال غیر کشاورزی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر نرخ میانگین دستمزد ساعتی

احتمال متخصصین مبنی بر کاهش رکوردی نرخ بی کاری ایالات متحده، تا سطح ٪۴ بوده، که به عنوان حداقل نرخ بی کاری ۲۰ سال گذشته، شناخته می شود. با این وجود، با توجه به رشد منحصر به فرد شاخص ماه فوریه ی اشتغال غیر کشاورزی این کشور، رشد آتی نرخ این شاخص کما کان بعید، به نظر میرسد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سطح بی کاری

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات کمی جمعیت شاغل

با توجه به عدم کاهش بیشتر نرخ بی کاری، در صورت افزایش اندک نرخ اشتغال، با تحکیمات نرخی دلار کانادا، در چشم اندازی کوتاه مدت برخورد خواهیم نمود. در این بین می بایست به تغییرات قیمت نفت نیز، توجه نمود. افت قیمت نفت، با وجود بهبود یابی شرایط بازار کار کانادا، با تضعیف یابی نرخ این واحد ارزی، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۸:۱۵ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلیس، مارک کارنی

این سخنرانی در طی کنفرانس مربوط به ریسک های کلیماتیک بوده، که به سیاست گذاری های مالی، مربوط نمی باشد. به همین دلیل نیز احتمال بروز واکنشی نه چندان قابل توجه، از سوی بازار به گزارش مربوطه، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.

 

ساعت ۲۰:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی رئیس هیات مدیره ی سیستم ذخایر فدرال، جروم پاول