• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۲.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۹:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی معاون رئیس بانک انگلستان، بن برودبنت در رابطه با سیاست گذاری های مالی

این سخنرانی در بانک ذخایر سیدنی استرالیا انجام خواهد گرفت.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - گزارش شرایط وام دهی

تغییرات ایجاد شده در شرایط وام دهی، تاثیرات قابل ملاحظه ای را، بر بازار خواهند گذاشت. چرا که افزایش حجم وام دهی، قوه ی تجاری خریداران پوند را، تقویت می نماید.

 

ساعت ۱۴:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - گزارش بانک مرکزی اروپا، در رابطه با سیاست گذاری های مالی

به دلیل تاخیر ۴ ماهه ی این گزارش، تاثیر گذاری آمار مربوطه، بر بازار ارزی نیز کاهش خواهد یافت. چگونگی محتوای این گزارش تمایلات بانک مرکزی، در رابطه با تغییرات آتی سیاست گذاری های مالی این منطقه را، بر ملا می نماید.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مسکن در سطح بازار اولیه

افت آتی نرخ این شاخص، با تضعیف یابی دلار کانادا همراه خواهد گردید. در این بین، به منظور بررسی روند نرخی این واحد ارزی، می بایست به چگونگی تغییرات قیمت نفت نیز، توجه نمود. چرا که افزایش آتی قیمت نفت، با تحکیمات ارزی دلار کانادا، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

با توجه به بهبود یابی شرایط بازار کار ایالات متحده، از تاثیرات این شاخص کاسته می شود. تنها درصورت افزایش ۳-۴ برابر نرخ این شاخص، نرخ گذاری های دلار، تحت فشار قرار خواهند گرفت.