• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۸.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

افزایش آتی نرخ تورم بریتانیا، می تواند با تحکیمات ارزی پوند، همراه گردد. با این وجود می بایست به تاثیرات نه چندان افزون تغییرات نرخ تورم، بر شرایط فعلی این کشور نیز، توجه نمود. علاوه بر این تمرکز اکثریت بازار، به تغییرات شرایط سیاست گذاری های خارجی این کشور، معطوف گردیده است. چرا که با توجه به چالش های اقتصادی اروپا و بریتانیا، آمار مثبت اقتصادی این کشور، فاقد از هر گونه تاثیر، بر نرخ گذاری های پوند خواهد بود.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده

این انتشارات، نهایی می باشند. به همین دلیل نیز، تنها در صورت متغیر رقم خوردن آمار آتی، از داده های پیشتر تخمین یافته، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو، برخورد نمود. ارائه ی آمار مثبت نیز، با تحکیمات ارزی یورو، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - بیانیه ی الحاقی بانک مرکزی

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - ارائه ی گزارش مربوط به سیاست گذاری های مالی و وامی

ساعت ۱۸:۱۵ واحد ارزی دلار کانادا - کنفرانس مطبوعاتی بانک کانادا

افزایش آتی نرخ بهره ی کانادا، چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد. با این وجود در صورت افزایش غیر منتظره ی نرخ بهره، می توان با تحکیمات نرخی دلار کانادا، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - داده های وزارت انرژی، در رابطه با تغییرات ذخایر نفت خام

نرخ این شاخص در طی هفته ی اول آپریل، افزایش قابل ملاحظه ای نموده است. به همین دلیل نیز، حتی کاهش اندک حجم ذخایر نفتی، می تواند با تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده، همراه گردد. اما افزایش آتی نرخ این شاخص نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار خواهد نمود. چرا که افزایش اخیر حجم ذخایر نفتی، همواره نرخ گذاری های دلار را تضعیف نموده اند.