• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۳۰.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ژاپن - روز کشست و مزرعه داری

چین - روز کار

ساعت ۰۹:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات حجم خرده فروشی

کاهش آتی این شاخص، نرخ گذاری های یورو را تحت فشار قرار خواهند نمود. در صورت افزایش نرخ این شاخص نیز می توان با تحکیمات ارزی یورو، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تغییرات دستگاه مالی М3

افت پنج ماه اخیر نرخ این شاخص، پیامد های نه چندان خوشایندی را، برای یورو به همراه داشته. کاهش نرخ این شاخص، شانس افزایش یابی نرخ تورم را، کاهش می نماید. انتشارات آمار مربوطه، از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار می باشند.

 

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص هماهنگ بهای مصرف کننده

افزایش نرخ این شاخص، به موازات افزایشی بودن روند کلی نرخ یورو، می تواند با تحکیمات ارزی یورو، همراه گردد. تضعیف یابی روند افزایشی نرخ تورم در اروپا، می تواند با کاهش یابی سطح تمایلات بازرگانان، به منظور سرمایه گذاری در این واحد ارزی، همراه گردد.

 

۱۳:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای کالا

با توجه به وابسته بودن اقتصاد کانادا، از صادرات مواد اولیه، در صورت کاهش آتی نرخ این شاخص می توان با تحت فشار قرار گرفتن نرخ گذاری های دلار کانادا، برخورد نمود. در این بین انتشار یابی داده های خنثی می تواند با واکنش سرد بازار و عدم افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار کانادا، همراه گردد. تنها در صورت افزایش قابل توجه نرخ این شاخص، بیشتر از ٪۴-٪۳.۵، می تواند با تحکیمات ارزی دلار کانادا، همراه گردد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص پایه ای مخارج خصوصی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر سطح مخارج جمعیت

ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص Chicago PMI

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم معاملات باز فروش مسکن

بهبود یابی کلی شاخص های اقتصادی ایالات متحده، تحکیمات ارزی دلار این کشور را، به همراه خواهد داشت.