• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۳.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

واحد ارزی ین ژاپن - روز قانون اساسی

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

این شاخص سطح رفاه در حوزه ی خدمات کشور را، افشا می نماید. کاهش پایین تر از ۵۰ درصد این شاخص، نمایان گر کاهش یابی فعالیت های مدیران خرید می باشد. در صورت کاهش نرخ این شاخص، نرخ گذاری های پوند، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اروپا - شاخص بهای مصرف کننده

این شاخص به عنوان عامل کلیدی سنجش نرخ تورم به شمار می آید.  افت این شاخص، نرخ یورو را تحت فشار قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اروپا - سخنرانی عضو کمیته ی مالی بانک مرکزی اروپا

لحن بیانیه های این شخص بر چگونگی روند آتی نرخ گذاری های یورو، تاثیر خواهد گذاشت.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار غیر تولیداتی

 

این شاخص در طی سه ماه اخیر در حال کاهش بوده و در صورت ادامه یابی چنین روندی می توان با تضعیف یابی واحد ارزی دلار ایالات متحده نیز، مواجه شد. مثبت رقم خوردن این آمار نیز، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهند داشت.